Glavni meni


Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH sigurnosne informacije objavljuje kako bi osigurala saradnju sa zrakoplovnom industrijom i javnošću te unaprijedila sigurnost civilnog zrakoplovstva u BiH.

Sigurnosne informacije sadrže podatke koji se odnose na izvještaje događaja, incidenta i udesa u civilnom zrakoplovstvu BiH, te će BHDCA blagovremeno vršiti dopunu navedenog.


Skraćenice i definicije korištene u izvještajima
 
Događaji 2021. godina Događaji 2020. godina Događaji 2019. godina Događaji 2018. godina
Događaji 2017. godina Događaji 2016. godina Događaji 2015. godina  Događaji 2014.  godina

 

 

BHDCA analiza Izvještaja o nesreći zrakoplova Z3-BAB komisije koju je predvodio g. Omer
Kulić
 
BHDCA analiza Završnog izvještaja o nesreći zrakoplova E7-SEX