Glavni meni


Datum objavljivanja prednacrta propisa

Naziv prednacrta propisa
29.12.2017. Pravilnik o uslovima za izvođenje letačkih operacijama dronovima
21.08.2017. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o izvještavanju o događajima
26.07.2017. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kvalitetu zrakoplovnih podataka i zrakoplovnih informacija
26.07.2017. Pravilnik o NOTAM kancelariji Bosne i Hercegovine (NOF)
03.07.2017. Pravilnik o utvrđivanju zajedničkih zahtjeva za upravljanje protokom zračnog saobraćaja
03.07.2017. Pravilnik o zajedničkim zahtjevima za upotrebu zračnog prostora i operativnim postupcima za izbjegavanje sudara u letu
06.02.2017. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o uslovima za korištenje mikrolakih zrakoplova, obuku i sticanje dozvole ili potvrde o obučenosti pilota mikrolakih zrakoplova
01.02.2017. Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja potvrde aerodromskog operatora
03.01.2017. Pravilnik o zborniku zrakoplovnih informacija BiH
30.12.2016. Pravilnik o uslugama zrakoplovnog informiranja u BiH
20.12.2016. Pravilnik o uslovima za izdavanje certifikata pružateljima usluga u zračnoj plovidbi
08.12.2016. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o letjelicama za slobodno letenje (LSL)
03.11.2016. Instrukcija o izvještavanju o neodobrenim zrakoplovnim dijelovima
30.09.2016. Pravilnik o dozvolama kontrolora zračnog saobraćaja, organizacijama za obuku i zrakoplovno-medicinskim centrima
01.08.2016. Pravilnik o uspostavljanju i organizaciji Jedinice za upravljanje zračnim prostorom
29.01.2016. Pravilnik o nadzoru u civilnom zrakoplovstvu
15.10.2015. Pravilnik o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i upravnih postupaka u vezi s letačkim operacijama
09.10.2015. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o aerodromima
14.09.2015. Pravilnik o uslugama kontrole zračnog saobraćaja
06.10.2015. Pravilnik o zrakoplovnom tehničkom osoblju koje izvršava operativne zadatke vezane za sigurnost zračne plovidbe
21.09.2015. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o stručnom osposobljavanju, dozvolama i ovlaštenjima kontrolora zračnog saobraćaja
01.10.2015. Pravilnik o zrakoplovnim priredbama
14.09.2015. Pravilnik o sigurnosnom nadzoru upravljanja zračnim saobraćajem
14.09.2015. Pravilnik o utvrđivanju općih i posebnih zahtjeva za pružanje usluga zračne plovidbe
26.08.2015. Pravilnik o odobravanju letova
15.06.2015. Zakon o civilnom zrakoplovstvu BiH
10.08.2015. Pravilnik o uslovima i načinu sprovođenja inspekcije stranih zrakoplova koji slijeću na aerodrome smještene na teritoriji BiH a koji su pod nadzorom druge države
07.08.2015. Pravilnik o radnoj dozvoli zračnog operatera
04.08.2015. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i zrakoplovnih proizvoda, dijelova i uređaja i o odobravanju organizacija i osoblja koje se bave ovim poslovima
03.08.2015. Pravilnik o certifikaciji plovidbenosti i ekološkoj certifikaciji zrakoplova i zrakoplovnih proizvoda, dijelova i uređaja i za certifikaciju projektnih i proizvodnih organizacija za non-EASA zrakoplove
23.07.2015. Odluka o visini naknade koju plaćaju operatori zrakoplova po prevezenom putniku u odlasku i visini naknade koju plaćaju operatori zrakoplova po toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u BiH
 25.05.2015.

Pravilnik o dodatnim specifikacijama u pogledu plovidbenosti za određenu vrstu operacija

17.03.2015.

Pravilnik o kontinuiranoj plovidbenosti non-EASA zrakoplova i zrakoplovnih proizvoda, dijelova i uređaja i o odobravanju organizacija i osoblja koje se bave ovim poslovima

25.02.2015.

Pravilnik o izvještavanju o događajima

25.02.2015

Pravilnik o uslovima kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova, osoblje i organizacije uključeni u održavanje i vođenje kontinuirane plovidbenosti EASA zrakoplova tokom korištenja u državnim aktivnostima

19.12.2014.

Pravilnik o sistemu upravljanja sigurnošću zračne plovidbe

 18.12.2014.

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima koje mora ispunjavati centar za obuku zrakoplovnog stručnog osoblja na aerodromu

 18.12.2014.

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika ostručnom osposobljavanju, potvrdama i odobrenjima stručnog osoblja koje obavlja poslove od značaja za sigurnost zračne plovidbe na aerodromu

20.11.2014.

Pravilnik o letačkom osoblju

20.11.2014.

Instrukcija o provjeri u letu zrakoplovnog zemaljskog osvjetljenja na aerodromu

18.07.2014.

Pravilnik o certifikaciji plovidbenosti i ekološkoj certifikaciji zrakoplova i zrakoplovnih proizvoda, dijelova i uređaja i za certifikaciju projektnih i proizvodnih organizacija

01.07.2014.

Pravilnik o koordinaciji pružatelja usluga zračne plovidbe

24.04.2014.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu izdavanja potvrde aerodromskog operatora

20.02.2014.

Pravilnik o utvrđivanju zahtjeva o kvalitetu zrakoplovnih podataka i zrakoplovnih informacija za jednistveno evropsko nebo

11.02.2014. Pravilnik o uslovima i načinu sticanja, izdavanja, produžavanja i obnavljanja dozvola i ovlaštenja pilota jedrilica, uslovima i pravilima zračnog jedrenja
17.01.2014.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu korištenja letjelišta