Glavni meni


2021. godina
Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma 31.3.2021.
Obavještenje o nabavci - gorivo za službena vozila - prečišćen tekst
Obavještenje o nabavci - gorivo za službena vozila
Obavještenje o nabavci - internet sa instalacijom
Javni poziv za nabavku usluga hotelskog smještaja u BiH
Javni poziv za nabavku ugostiteljskih usluga
Javni poziv za dostavljanje ponuda za stručno usavršavanje u 2021. godini
2020. godina
Plan javnih nabavki BHDCA za 2020. godinu
Plan javnih nabavki BHDCA za 2020. godinu - Revizija I
Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma 31.12.2020.
Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma 30.9.2020.
Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma 30.6.2020.
Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma 31.3.2020.
Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača – kancelarijski i
računarski materijal – LOT 2
Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača – kancelarijski i
računarski materijal – LOT 1
Odluka o dodjeli ugovora - održavanje medicinskog softvera
Obavještenje o nabavci - kancelarijski i kompjuterski
materijal
– prečišćeni tekst II
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-softveri i licence
Obavještenje o nabavci - kancelarijski i kompjuterski
materijal
– prečišćeni tekst
Odluka o izboru najpolvoljnijeg ponuđača - avio-karte
Obavještenje o nabavci-licence i softveri-prečišćen tekst
Obavještenje o nabavci - licence i softveri
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-održavanje softvera LOT 1 i LOT 2
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-računarska oprema
Odluka o izboru najpovoljijeg ponuđača - održavanje vozila
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-elektronska oprema
Početna tenderska dokumentacija za nabavku usluga
održavanja medicinskog softvera EMPIC-M
Initial Tender documentation for procurement of maintenance
services for the EMPIC-M medical softver
Obavještenje o nabavci - održavanje softvera
Оbavještenje о nabavci-računarska oprema-prečišćeni tekst
Obavještenje o nabavci - računarska oprema
Obavještenje o nabavci - elektronska oprema
Obavještenje o nabavci - kancelarijski i kompjuterski materijal
Obavještenje o nabavci - održavanje vozila
Obavještenje o nabavci - aviokarte i rezervacija smještaja  -  prečišćeni tekst
Obavještenje o nabavci - aviokarte i rezervacija smještaja
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - kasko osiguranje
vozila
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - gorivo za službena vozila
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - održavanje
računarske i komunikacione opreme
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - hotelski smještaj   LOT 1, LOT 2, LOT 3
Obavještenje o nabavci - kasko osiguranje vozila
Javni poziv za nabavku usluga hotelskog smještaja
Obavještenje o nabavci - održavanje računarske opreme
Obavještenje o nabavci - gorivo za službena vozila
Javni poziv za nabavku ugostiteljskih usluga
Javni poziv za dostavljanje ponuda za stručno usavršavanje u 2020. godini
ARHIVA
Javne nabavke u 2019. godini
Javne nabavke u 2018. godini
Javne nabavke u 2017. godini
Javne nabavke u 2016. godini
Javne nabavke u 2015. godini