Glavni meni


Obrazac za dostavljanje komentara i prijedloga na nacrte dokumenata BHDCA
Program rada BHDCA za 2021. godinu
Zahtjev za dodjelu budžetskih sredstava za 2021. godinu
Srednjoročni plan rada BHDCA za period 2021-2023_nacrt
Program rada BHDCA za 2020. godinu
Izvještaj o radu BHDCA za 2019. godinu
Budžet BHDCA za 2020. godinu - analitički
Budžet BHDCA za 2020. godinu (Službeni glasnik BiH 46/20)
Izvještaj o obavljenoj finansijskoj reviziji BHDCA za 2019.
Srednjoročni plan rada BHDCA za period 2020 - 2022. god.
Zahtjev za dodjelu budžetskih sredstava za 2020. godinu
Izvještaj o izvršenju budžeta BHDCA za 2019. godinu
Program rada BHDCA za 2019. godinu
Budžet BHDCA za 2019. godinu (Službeni glasnik BiH 84/19)
Izvještaj o obavljenoj finansijskoj reviziji BHDCA za 2018. g.
Izvještaj o radu BHDCA za 2018. godinu
Izvještaj o izvršenju Budžeta BHDCA za 2018 - analitički
Srednjoročni plan rada BHDCA za period 2019 - 2021. god.
Zahtjev za dodjelu budžetskih sredstava za 2019. godinu
Program rada BHDCA za 2018. godinu
Plan borbe protiv korupcije BHDCA 2018-2019
Izvještaj o radu BHDCA za 2017. godinu
Srednjoročni plan rada BHDCA za 2018-2020
Godišnji izvještaj o izvršenju budžeta BHDCA za 2017. g.
Program rada BHDCA za 2017. godinu
Godišnji izvještaj o izvršenju budžeta BHDCA za 2016. g.
Izvještaj o radu BHDCA za 2016. godinu
Srednjoročni plan rada BHDCA za 2017 - 2019 - nacrt
Program rada BHDCA za 2016. godinu
Plan integriteta
Srednjoročni plan rada BHDCA za 2016 - 2018.