Glavni meni


Nadležnosti Odsjeka za aerodrome

  1. praćenje međunarodnih standarda i preporučene prakse iz oblasti aerodroma i vrši njihovu primjenu u domaće zakonodavstvo.
  2. izrada prijedloga podzakonskih akata iz oblasti aerodroma.
  3. izrada prijedloga podzakonskih akata iz oblasti sistema za sigurnosti letenja na aerodromima (SMS).
  4. provođenje postupka izdavanja Potvrde o ispunjenosti uslova aerodroma za obavljanje međunarodnog i domaćeg prometa.
  5. primjena međunarodnih standarda i preporučenih praksi u provjeri i odobravanju postupaka za sletanje i poletanje zrakoplova sa aerodroma u Bosni i Hercegovini, kao i pravila letenja na zračnim putevima i u zonama slobodnog letenja;
  6. utvrđivanje uslova za planiranje i odobravanje letova i obrada zahtjeva za odobravanje letova kompanijama koje obavljaju promet u i iz Bosne i Hercegovine;


Аеrodromi (*)

Naziv aerodroma Potvrda Internet stranica
Sarajevo Е-7-А-001 www.sarajevo-airport.ba
Banja Luka Е-7-А-004

www.bnx.aero

Моstar Е-7-А-002 www.mostar-airport.ba
Тuzla Е-7-А-003 www.tuzla-airport.ba

(*) Sva četiri aerodroma u BiH imaju dozvolu za obavljanje međunarodnog zrakoplovnog saobraćaja


Letilišta

Naziv letilišta Potvrda
"Stipe Krišto" - Livno Е-7-L-001
"Golubić" - Bihać Е-7-L-002
"Urije" - Prijedor Е-7-L-003
"Jegin lug" - Tuzla Е-7-L-004
"Visoko" - Visoko Е-7-L-005
"Zalužani" - Banja Luka Е-7-L-006
"Popovi - Bijeljina" - Bijeljina Е-7-L-008
"Ciljuge" - Živinice E-7-L-012
"Kreševo" - Kreševo E-7-L-013
"Nišići" - Ilijaš E-7-L-014
"Glasinac" - Sokolac E-7-L-015
"Medeno Polje" - Bosanski Petrovac E-7-L-016
"Ranč Lazy Horse" - Hadžići E-7-L-017

 

Tereni

Naziv terena Potvrda
"Bjelašnica" - Bjelašnica E-7-T-001
"Gljiva" - Trebinje E-7-T-002
"Školsko brdo Stričići" - Banja Luka E-7-T-003

 

Sertifikovani centri za obuku

Naziv centra za obuku Broj odobrenja
Centar za obuku stručnog osoblja Međunarodnog aerodroma Sarajevo E-7-TC-001
Centar za obuku stručnog osoblja Međunarodnog aerodroma Banja Luka E-7-TC-002
Centar za obuku stručnog osoblja Međunarodnog aerodroma tuzla E-7-TC-003
Centar za obuku stručnog osoblja Međunarodnog aerodroma "Nikola Tesla" Beograd br. Rješenja: 3-3-29-2-UP1-337-3/15

 

VAŽEĆA REGULATIVА U DOMEN U AERODROMA:

Instrukcija o provjeri aerodromskog zemaljskog osvjetljenja iz zrakoplova u letu 
("Službeni glasnik BiH", broj: 11/15)
Pravilnik o pružanju zemaljskih usluga na aerodromima u BiH ("Službeni glasnik BiH", 
broj: 13/13 i 70/16)
Pravilnik o uslovima i načinu izdavanja potvrde aerodromskog operatora
("Službeni glasnik BiH", broj: 28/05; 20/11 i 76/14)
Pravilnik o nadzoru u civilnom zrakoplovstvu ("Službeni glasnik BiH" broj: 22/16, 55/18 i 5/19)
Pravilnik o održavanju i pregledanju aerodroma i mjerama potrebnim za njegovu 
sigurnu upotrebu
- Integralni tekst ("Službeni glasnik", broj: 43/06 i 90/10)
Pravilnik o helidromima ("Službeni glasnik BiH", broj: 85/13)
Pravilnik o uslovima i načinu korištenja letjelišta - Integralni tekst ("Službeni glasnik BiH" broj: 24/07; 82/10 i 21/14)
Pravilnik o mjerama sigurnosti zračne plovidbe na aerodromu za operacije na zemlji - Integralni tekst ("Službeni glasnik BiH", broj: 82/07 i 100/10)
Pravilnik o medicinskoj službi na aerodromu - Integralni tekst ("Službeni glasnik BiH", broj 47/07 i 20/11)
Pravilnik o spasilačko - vatrogasnoj službi na aerodromu - Integralni tekst ("Službeni 
glasnik BiH", broj: 47/07; 85/10; 101/10 i 95/11)
Pravilnik o službi prihvata i otpreme zrakoplova, putnika i stvari na aerodromu - 
Integralni tekst ("Službeni glasnik BiH", broj: 47/07 i 85/10)
Pravilnik o stručnom osposobljavanju, potvrdama i odobrenjima stručnog osoblja 
koje obavlja poslove od značaja za sigurnost zračne plovidbe na aerodromu

("Službeni glasnik BiH", broj: 27/07; 90/10 i 29/15)
Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava centar za obuku zrakoplovnog 
stručnog osoblja na aerodromu
("Službeni glasnik BiH", broj: 27/07, 108/10 i 22/15)
Pravilnik o odobravanju letova ("Službeni glasnik BiH" broj: 53/18)
Pravilnik o aerodromima ("Službeni glasnik BiH", broj: 09/11 i 101/15)

 

 

Obrasci
Zahtjev za izdavanje/produžavanje potvrde operatora aerodroma
Zahtjev za izdavanje / produženje potvrde za helidrom
Zahtjev za odobrenje za rad centra za obuku

 

Spisak potrebne dokumentacije za izdavanje saglasnosti za izgradnju, dogradnju ili 
legalizaciju objekata unutar površina ograničenja prepreka na aerodromu