InformacijeCOVID-19 pandemija

COVID-19

Radi olakšavanja razmjene informacija, na ovom mjestu BHDCA će objavljivati mjere, smjernice, preporuke i savjetodavni materijal u vezi sa suzbijanjem širenja virusa SarsCov2 i ublažavanjem njegovih posljedica u civilnom zrakoplovstvu.

© 2021 BHDCA - Bosna i Hercegovina DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO. All rights reserved. V kozarske brigade 18, 78000 Banja Luka
Telefon: +387 51 921 222; Fax: +387 51 921 520; e-mail: bhdca@bhdca.gov.ba