Glavni meni


Nakon što zračni operator „Sky Bosnia“ iz Tuzle nije otklonio neusaglašenosti i odstupanja od propisanih zahtjeva, te u Direkciju za civilno zrakoplovstvo BiH (BHDCA) nije dostavio analizu trenutnog stanja u kompaniji po svim segmentima, kao i plan ponovnog uspostavljanja usklađenosti sa regulatornim zahtjevima BHDCA, što je bio uslov za povlačenje suspenzije Potvrde zračnog operatora (AOC) od 2. avgusta 2012. godine, BHDCA je 5. decembra 2012. godine ukinula Potvrdu zračnog operatora (AOC) operatoru „Sky Bosnia“ iz Tuzle.