Glavni meni


S ciljem unapređenja odnosa i saradnje sa predstavnicima zrakoplovne industrije u BiH, Direkciju za civilno zrakoplovstvo BiH (BHDCA) posjetili su predstavnici zračnog operatora ICAR AIR iz Tuzle, koji su generalnom direktoru BHDCA Đorđu Ratkovici predstavili napore koje ulažu u svrhu poboljšanja sigurnosti letenja.

Direktor ICAR AIR-a Osman Sarajlić istakao je ovom prilikom da ova kompanija svakodnevno radi na poboljšanju sigurnosti i kvaliteta zračnih operacija, redovnom i pravilnom održavanju zrakoplova, te praćenju regulative i zahtjeva koji se postavljaju pred operatora.

„Činimo maksimalne napore na poboljšanju implementacije zahtjeva, kako EUOPS-a, tako i BHDCA. Veliki broj pozitivnih EASA i EU SAFA inspekcija na aerodromima širom Evrope, kao i SANA inspekcije, redovne i vanredne inspekcije BHDCA, implementacije nadzora prilikom obnove potvrde zračnog prevoznika, dokaz su da ICAR AIR uspješno ispunjava svoje obaveze po pitanju izvršenja sigurnosti zračnih operacija na veoma efikasan način“, rekao je Sarajlić i naglasio da prilikom poslednje SAFA inspekcije na aerodromu u Ankoni, njihov zrakoplov nije imao nijedan nalaz.

Generalni direktor BHDCA Đorđe Ratkovica pohvalio je ostvareni napredak i aktivnosti koje je ICAR AIR, kao nositelj Potvrde zračnog operatora (AOC) i Operativne licence za prevoz robe i pošte, preduzeo s ciljem unapređenja sistema sigurnosti letenja, te naglasio da su i regulator i zrakoplovna industrija, svako u svom domenu djelatnosti, dužni da omoguće sigurno odvijanje zračnog saobraćaja u skladu sa domaćom regulativom i međunarodnim standardima i preporučenom praksom.