Glavni meni


Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH obavještava zrakoplovne institucije, organizacije, operatore i pojedince da su na snagu stupili novi propisi iz oblasti civilnog zrakoplovstva.

Naime, u Službenom glasniku BiH broj 30/14 od 21.04.2014. godine objavljen je Pravilnik o istraživanju nesrećai ozbiljnih incidenata zrakoplova.
Takođe, na snagu je stupila i Odluka o stavljanju van snage Oduke o uspostavljanju i organizovanju službe aeronautičkih informacija BiH –AIS BiH.

Pravilnik o istraživanju nesreća i ozbiljnih incidenata zrakoplova možete preuzeti OVDJE.

Stupanjem na snagu Pravilnika o istraživanju nesreća i ozbiljnih incidenata zrakoplova prestao je da važi Pravilnik o načinu ispitivanja uzroka nesreća zrakoplova (Službeni glasnik BiH broj: 44/04 od 28.09.2004. godine).