Glavni meni


Kontrolori letenja iz BiH, koji su prilikom jezičkog testiranja 2011. godine ostvarili nivo 4 na ICAO skali ocjenjivanja poznavanja engleskog jezika, u toku 2014. godine moraju proći drugi ciklus testiranja iz poznavanja engleskog jezika.

BHDCA sprovodi jezičko testiranje putem ELPAC testa, koji je razvio EUROCONTROL, a po standardima i preporukama ICAO.

Takođe, BHDCA je odobrila da se, pored postojećeg ELPAC testa, testiranje kontrolora zračnog saobraćaja u BiH iz poznavanja engleskog jezika, predviđeno ICAO Aneksom 1, JAR-FCL 1 i ICAO dok. 9835, može obavljati i u drugim organizacijama koje vrše provjere znanja na drugim jezičkim testovima. Polaganje je moguće u bilo kojoj organizaciji, domaćoj ili inostranoj, koja vrši jezičko testiranje u skladu sa navedenim dokumentima, a koja je za to odobrena od nadležne zrakoplovne uprave zemlje članice EASA-e i zemalja potpisnica ECAA sporazuma.

ELPAC testiranje, koje sprovodi BHDCA, obavitće se u periodu od februara do avgusta 2014. godine u skladu sa Planom testiranja, a samo polaganje će se obaviti u ispitnom centru BHDCA u Banjaluci.