Glavni meni


Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH obavještava sve zainteresirane korisnike (institucije, organizacije, operatore, udruženja i pojedince), da je na portalu ekonsultacije.gov.ba, u skladu sa Pravilima za konusltacije u izradi pravnih propisa, objavljen prednacrt Pravilnika o postupku izbjegavanja sudara u letu, uz poziv svim zainteresiranim da dostave svoje komentare na predloženi tekst prednacrta Pravilnika.

Tekst prednacrta Pravilnika i detaljnije informacije vezane za dostavljanje komentara možete pogledati OVDJE.