Glavni meni


Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH obavještava sve zainteresirane korisnike (institucije, organizacije, operatore, udruženja i pojedince), da je na portalu ekonsultacije.gov.ba, u skladu sa Pravilima za konusltacije u izradi pravnih propisa, objavlјen prednacrt Pravilnika o utvrđivanju zahtjeva i upravnih postupaka u vezi sa aerodromima, uz poziv svim zainteresiranim da dostave svoje komentare na predloženi tekst prednacrta Pravilnika.

Tekst prednacrta Pravilnika i detalјnije informacije vezane za dostavlјanje komentara možete pogledati na portalu ekonsultacije.gov.ba ili klikom OVDJE.

Rok za dostavlјanje komentara je 25. 1. 2021.