Glavni meni


Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH obavještava zrakoplovne institucije, organizacije, operatore i pojedince da je došlo do izmjena u Instrukciji za uplatu administrativne takse i naknade za usluge iz nadležnosti BHDCA.

Novu Instrukciju za uplatu administrativne takse i naknade za usluge iz nadležnosti BHDCA možete preuzeti u sekciji Naknade i takse ili klikom OVDJE.