Glavni meni


BHDCA, u cilju unapređenja odnosa sa korisnicima usluga, vodi računa o zadovoljstvu korisnika usluga, podnošenju i postupanju po njihovim pritužbama i podnescima, kojim oni izražavaju svoj stav i mišljenje o radu BHDCA kao zrakoplovne vlasti.
Primjedbe, pritužbe i pohvale na rad BHDCA možete uputiti pomoću kontakt forme.

Sva polja sa * su obavezna.