Glavni meni


Upravljanje sistemom sigurnosti BHDCA („Safety Management Sistem“ - SMS) je organizovan pristup upravljanju sigurnosti letenja, uključujući neophodnu organizacionu strukturu, odgovornosti, načela i procedure.

BHDCA primjenjuje SMS u svom radu u skladu sa ICAO Doc 9859 („Safety Management Manual“).

Primjena SMS obavezno podrazumijeva:

  • Identifikaciju sigurnosnih hazarda,
  • Preduzimanje neophodnih koraka radi izbjegavanja ili ublažavanja posljedica rizika ili hazarda,
  • Kontinuirano nadgledanja i stalnu procjenu dostignutog nivoa sigurnosti.

 

Odjeljenje za upravljanje sistemom sigurnosti letenja prati međunarodne standarde i preporučenu praksuiz oblasti upravljanja sistemom sigurnosti letenja, te vrši njihovu primjenu u domaće zakonodavstvo. Osigurava stalnu usklađenost primjene SAFA programa u BiH sa standardima EU. Izrađuje prijedloge propisa o obaveznom izvještavanju o događajima, prima i obrađuje izvještaje o vanrednim događajima, nesrećama i incidentima. Vodi evidencije o utvrđenim rizicima, osigurava da se rizici stalno utvrđuju, analiziraju, određuje im se prioritet, te se njima upravlja, kontroliše i o njima izvještava. Obavještava odgovarajuće zainteresovane učesnike o statusu rizika.

 

 

 

VAŽEĆA REGULATIVA U DOMENU SIGURNOSTI LETENJA (SAFETY)

Pravilnik o sistemu upravljanja sigurnosti zračne plovidbe ("Službeni glasnik BiH", broj: 29/15)
Pravilnik o nadzoru u civilnom zrakoplovstvu ("Službeni glasnik BiH" broj: 22/16, 55/18 i 5/19)
Pravilnik o istraživanju nesreća i ozbiljnih incidenata zrakoplova ("Službeni glasnik 
BiH", broj: 30/14)
Pravilnik o izvještavanju o događajima ("Službeni glasnik BiH", broj: 57/15 i 88/17)
Pravilnik o uspostavljanju popisa zračnih prevoznika zajednice na koje se 
primjenjuje zabrana letenja unutar zajednice, o informisanju putnika u zračnom
saobraćaju o identitetu zračnog prevoznika koji izvodi let
("Službeni glasnik BiH", broj 14/11)
Odluka o uslovima koji neposredno i posredno utiču na sigurnost zračne plovidbe 
("Službeni glasnik BiH", broj: 79/10)
Pravilnik o prikupljanju i razmjeni informacija о sigurnosti zrakoplova koji koriste 
aerodrome Zajednice i upravljanje informacionim sistemom
("Službeni glasnik BiH", broj 20/11)
Pravilnik o organizaciji i sastavu odbora za žalbe Evropske agencije za zrakoplovnu sigurnost ("Službeni glasnik BiH", broj: 20/11)
Pravilnik o taksama i naknadama koje obračunava Evropska agencija za 
zrakoplovnu sigurnost
("Službeni glasnik BiH", broj: 25/11)
Pravilnik o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i nadležnostima Evropske agencije za sigurnost zračnog prometa (Uredba EZ br. 216/2008 Evropskog 
parlamenta i Vijeća)
("Službeni glasnik BiH", broj: 45/10)

 

 Izvještaji/brošure
Godišnji izvještaj o događajima koji utiču na sigurnost letenja u 2020. godini
Godišnji izvještaj o događajima koji utiču na sigurnost letenja u 2019. godini
Godišnji izvještaj o događajima koji utiču na sigurnost letenja u 2018. godini
Godišnji izvještaj o događajima koji utiču na sigurnost letenja u 2017. godini
Godišnji izvještaj o događajima koji utiču na sigurnost letenja u 2016. godini
Godišnji izvještaj o događajima koji utiču na sigurnost letenja u 2015. godini

 

 

Obrasci*
Izvještaj о događaju u vezi sa aerodromima i zemaljskim uslugama
Događaj u vezi s uslugama i objektima u zračnoj plovidbi
Izvještaj o događaju u vezi sa sprovođenjem operacija zrakoplovom
Izvještaj o sudaru s pticama
Izvještaj o događaju u vezi sa tehničkim uvjetima, održavanjem i popravkom 
zrakoplova
Obrazac za prijavljivanje rizika
Obrazac za dobrovoljno izvještavanje o događajima
Zahtjev za dostavu informacija iz BHDCA baze podataka o događajima

 *Popunjen obrazac, osim na kontakte navedene u obrascu, možete poslati i na: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.