Štampa

Poziv na javne konsultacije

Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH obavještava sve zainteresirane korisnike (institucije, organizacije, operatore, udruženja i pojedince) da su na portalu ekonsulatcije.gov.ba, u skladu sa Pravilima za konusltacije u izradi pravnih propisa, objavlјeni slјedeći nacrti propisa uz poziv zainteresiranim korisnicima za dostavlјanje komentara na predložene dokumente:

Navedene dokumente i detalјnije informacije u vezi sa dostavlјanjem komentara možete pogledati na portalu ekonulstacije.gov.ba ili klikom OVDJE.