Štampa

BHDCA domaćin Regionalnog komiteta za traganje i spasavanje u zrakoplovstvu

Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine, 5. i 6. oktobra 2021. godine biće domaćin i organizator sastanaka ekspertskih timova i upravnog odbora Regionalnog komiteta za traganje i spasavanje u zrakoplovstvu (RASARAC – Regional Aeronautical Search and Rescue Advisory Committee).

Sastancima će prisustvovati više od 30 učesnika zemalja članica i predstavnici zemalja posmatrača, kao i gosti Direkcije, odnosno institucije i organizacije uključene u sistem potrage i spasavanja u slučaju zrakoplovne nesreće u Bosni i Hercegovini.

Inače, od 2020. godine Bosna i Hercegovina, odnosno BHDCA, predsjedava ovim Komitetom koji je osnovan 2016. godine, a čini ga osam država sa punopravnim članstvom (BiH, Hrvatska, Slovenija, Mađarska, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Srbija i Slovačka) i četiri države posmatrača (Bugarska, Polјska, Češka i Austrija). To je forum za potrage i spasavanje (SAR) u civilnom zrakoplovstvu u Evropi, podržan od Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo (ICAO) i EUROCONTROL-a.

Komitet je uspostavlјen s cilјem unapređenja saradnje u oblasti potrage i spasavanja, te stvaranja pravnog okvira donošenjem potrebnih dokumenata i procedura za prekograničnu saradnju, izvođenje zajedničkih vježbi, treninga i drugih oblika saradnje u oblasti civilnog zrakoplovstva.