Glavni meni


Pravilnikom o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i upravnih postupaka u vezi sa letačkim osobljem u civilnom zrakoplovstvu utvrđuju se pravila koja obuhvataju uvjete i način izdavanja:

 • dozvola i pripadajućih ovlaštenja pilota zrakoplova,
 • potvrde i pripadajućih ovlaštenja kabinskog osoblja,
 • ljekarskih uvjerenjaozdravstvenojsposobnostizaletačko osoblje,
 • zrakoplovno-medicinskimispitivačima,
 • uređaja za osposobljavanje koji simuliraju let,
 • odobrenja organizacije za obuku letačkog osoblja,
 • odobrenja zrakoplovno-medicinskom centru.

U domenu ljekarskih uvjerenja, predmetni pravilnik propisuje sljedeće vrste uvjerenja, a to su:

 • ljekarsko uvjerenje klase 1,
 • ljekarsko uvjerenje klase 2,
 • LAPL ljekarska uvjerenja,
 • ljekarsko uvjerenje kabinske posade.

Prilog IV Pravilnika o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i upravnih postupaka u vezi sa letačkim osobljem u civilnom zrakoplovstvu propisuje uvjete pod kojima se ispituje zdravstvena sposobnost letačkog osoblja, vrijeme na koje se ispituje zdravstvena sposobnost letačkog osoblja, uvjeti pod kojima se izdaju certifikati zrakoplovno-medicinskim ispitivačima (AMEs), ljekarima opšte/porodične medicine (GMPs) i ljekarima specijalistima medicine rada (ONMPs), dok su u prilogu VII ovog pravilnika definirani organizacijski zahtjevi koje mora ispuniti zrakoplovno-medicinski centar.

Ljekarska uvjerenja za drugo zrakoplovno osoblje (nacionalni zahtjevi)

Izdavanje ljekarskog uvjerenja za drugo zrakoplovno osoblje (propisi donešeni kao nacionalni zahtjevi), vrši se po zahtjevu definiranom u Zakonu o civilnom zrakoplovstvu i podzakonskom propisu koji propisuje uvjete i način izdavanja dozvole ili potvrde od strane BHDCA zrakoplovnom osoblju na koje se odnosi.

Tako, padobransko osoblje, piloti letjelica za slobodno letenje (piloti paraglajdera i piloti zmaja bez motora), te piloti mikrolakih zrakoplova (kao što su mikrolaki avion, mikrolaki helikopter, žiroplan, mikrolaka jedrilica, zmaj sa motorom i paraglajder sa motorom), predstavljaju zrakoplovno osoblje kojem BHDCA izdaje dozvolu ili potvrdu o stručnoj obučenosti na osnovu zahtjeva propisanih u podzakonskim propisima koji nisu opisani u dokumentu Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva (ICAO – Annex 1) ili propisu preuzetom u pravni sistem BiH iz Evropske unije.

Navedenom osoblju, u cilju ispunjenja zahtjeva podzakonskog propisa za obaveznim posjedovanjem ljekarskog uvjerenja, ovlašteni ljekari od strane BHDCA će izdati ljekarsko uvjerenje klase 2, koje će biti prepoznato kao nacionalno ljekarsko uvjerenje i nosiće oznaku KLASA NAT 2.

Prijelazni period

 • ljekarska uvjerenja izdata u skladu sa JAR-FCL zahtjevima, ostaju na snazi do sljedećeg produženja, odnosno najduže do 26.01.2023. godine, odnosno, ljekarska uvjerenja izdata u skladu sa Pravilnikom o uvjetima i načinu utvrđivanja zdravstvene sposobnosti zrakoplovnog osoblja i uvjetima koje mora da ispunjava zdravstvena ustanova i ovlašteni ljekar za obavljanje ljekarskih pregleda zrakoplovnog osoblja ("Službeni glasnik BiH", broj 56/10) ostaju na snazi do isteka roka važenja;
 • zrakoplovno-medicinski centri, koji posjeduju certifikat u skladu sa JAR-FCL 3 zahtjevima, dužni su svoje upravljanje, program osposobljavanja, procedure i priručnike uskladiti u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika;
 • u roku od 5 godina od stupanja na snagu ovog pravilnika, zamijeniće se uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti pilota i certifikati zrakoplovno-medicinskih ispitivača sa certifikatima koji su u skladu sa formatom utvrđenim u dijelu-ARA.

 

VAŽEĆA REGULATIVA U DOMENU ZRAKOPLOVNE MEDICINE

 

Pravilnik o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i upravnih postupaka u vezi sa letačkim
osobljem u civilnom zrakoplovstvu
("Službeni glasnik BiH" broj: 4/18)

Prihvatljivi načini ispunjenja uslova propisanih Pravilnikom utvrđivanju tehničkih zahtjeva i
upravnih postupaka u vezi sa letačkim osobljem u civilnom zrakoplovstvu (Accetable Means of Compliance and Guidance Material (AMC&GM) konsolidovana verzija v.03 od 17.06.2016.

Prihvatljivi nači ispunjenja uslova propisanih Prilogom I Pravilnika o utvrđivanju tehničkih
zahtjeva i upravnih postupaka u vezi sa letačkim osobljem u civilnom zrakoplovstvu Dio FCL,
AMC/GM izmjena 3 od 11.12.2017.

Prihvatljivi nači ispunjenja uslova propisanih Prilogom VI Pravilnika o utvrđivanju tehničkih
zahtjeva i upravnih postupaka u vezi sa letačkim osobljem u civilnom zrakoplovstvu Dio ARA,
AMC/GM izmjena 4 od 11.12.2017.

Prihvatljivi nači ispunjenja uslova propisanih Prilogom VII Pravilnika o utvrđivanju tehničkih
zahtjeva i upravnih postupaka u vezi sa letačkim osobljem u civilnom zrakoplovstvu Dio ORA, AMC/GM izmjena 4 od 11.12.2017.
Pravilnik o utvrđivanju zahtjeva zdravstvene sposobnosti i postupku izdavanja
ljekarskog uvjerenja kategorije nat zrakoplovnom osoblju
("Službeni glasnik BiH" broj: 1/19)
Pravilnik o dozvolama kontrolora zračnog saobraćaja, organizacijama za obuku i 
zrakoplovno-medicinskim centrima
("Službeni glasnik BiH", broj: 38/17)
Pravilnik o nadzoru u civilnom zrakoplovstvu ("Službeni glasnik BiH" broj: 22/16, 55/18 i 5/19)

 

Obrasci
Zahtjev za izdavanje/produženje/obnovu/proširenje/prijavu promjene uvjerenja zrakoplovno-medicinskog ispitivača – AME

 

 

Evidencije i druge informacije
Ovlašteni ljekari za pregled zrakoplovnog osoblja
Ovlašteni zrakoplovno medicinski centri