Glavni meni


Generalni direktor Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH (BHDCA) Đorđe Ratkovica učetvovao je 25.02.2014. godine, kao član delegacije BiH koju je predvodio ministar komunikacija i prometa BiH Damir Hadžić, na sastanku u Briselu sa generalnim direktorom Europske agencije za sigurnost zračne plovidbe (EUROCONTROL) Frenkom Brenerom, na kojem je bilo riječi o procesu preuzimanja pružanja usluga u zračnom prostoru BiH od strane Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH (BHANSA).

Ministar komunikacija i prometa BiH Damir Hadžić istakao je ovom prilikom da će BiH, odnosno BHANSA, u skladu sa planom tranzicije, sa inicijalnim operacijama započeti 16. oktobra 2014. godine, dok će kontrolu letenja, u okviru gornjeg zračnog prostora, započeti sredinom oktobra 2015. godine.
„Bosna i Hercegovina je u cjelini opredijeljena za saradnju sa susjednim državama, kako bi što uspješnije okončala tranzicioni period preuzimanja odgovornosti za pružanje usluge separacije avio-prometa u svom prostoru. Pred nama su nove aktivnosti, koje zahtijevaju maksimalnu posvećenost operativnog osoblja BHANSA-e u smislu implementiranja, dok BHDCA čeka proces certificiranja BHANSA-e“, naglasio je ministar Hadžić.

Ovom prilikom, EUROCONTROL je konstatirao napredak u implementiranju tranzicije na mrežu BH ACC, naročito u posljednjim mjesecima.
„Sve zadate aktivnosti zahtijevaju promjene i na globalnoj europskoj mreži zračnog prostora, koja je u svom planiranju uzela u obzir novu promjenu stupanjem u rad BHANSA-e“, rekao je Brener i naglasio da je EUROCONTROL uvijek bio tehnička podrška Bosni i Hercegovini, od njenog pristupanja organizaciji 2004. godine, te da će tako biti i u budućnosti. On je naglasio da su sa BiH aktuelna dva sporazuma koja se odnose na podršku i sprovođenje tranzicije na mrežu BH ACC - faza 1, i to sporazum sa BHDCA o podršci za stvaranje i unaprjeđenje resursa i procesa Nacionalne nadzorne vlasti (NSA), koji je zaključen u avgustu 2013. godine, i sporazum između BHANSA-e i „Network Manager“, u vezi sa glavnim koracima za pripremu tranzicijskog plana, koji je zaključen u novembru 2013. godine.

Prema riječima generalnog direktora BHDCA Đorđa Ratkovice, sporazum između BHDCA i EUROCONTROL-a odvija se u cjelosti i to kroz pet radnih paketa, koje čine legislativa, izrada i unaprjeđenje nadzornih procesa, civilno-vojne aktivnosti, procjena ljudskih resursa za obavljanje NSA zadataka, kao i obuka NSA osoblja.
„Za BHDCA trenutno je najvažniji segment unaprjeđenje ljudskih resursa. Naime, neophodno je jačanje radnih kompetencija zaposlenih kako bi u cjelosti bili spremni za obavljanje procesa certificiranja BHANSA-e, te smo na ovom sastanku predložili niz obuka koje će se realizirati u prostorijama BHDCA“, naglasio je Ratkovica.