Glavni meni


Odsjek za licence zrakoplovno-letačkog osoblja ovlašten za izdavanje, produženje i oduzimanje dozvola zrakoplovno-letačkom osoblju aviona (JAR FCL 1) i helikoptera (JAR FCL 2) i pilota jedrilica (SPL). Sprovodeći odredbe Zakona o zrakoplovstvu BiH, Odsjek je zadužen da prati međunarodne standarde i preporučenu praksu iz oblasti obuke letačkog osoblja i vrši primjenu  u domaće zakonodavstvo. Odsjek je odgovoran za nadzor nad ispunjenosti i usklađenosti propisa iz domena obuke i licenciranja letačkog osoblja sa zakonom i drugim propisima. Takođe, u  nadležnosti Odsjeka je i provođenje postupaka za izdavanje odobrenja za rad za FTO, TRTO i RF centara za obuku letačkog osoblja.

Odsjek za licence zrakoplovnog osoblja izrađuje i sprovodi planove za redovne i vanredne inspekcijske nadzore, te vodi Registar izdatih dozvola i ovlaštenja zrakoplovno-letačkom osoblju aviona, kao i FTO, TRTO i RF centara za obuku letačkog osoblja.

VAŽEĆA REGULATIVA U DOMENU ZRAKOPLOVNO-LETAČKO OSOBLJE

Pravilnik o uvjetima i načinu sticanja, izdavanja, produžavanja i obnavljanja dozvola i ovlaštenja pilota jedrilica, uvjetima i pravilima zračnog jedrenja (Službeni glasnik 
BiH, broj: 94/14)
Pravilnik o uvjetima i načinju sticanja, izdavanja, obnavljanja i produžavanja 
dozvola i ovlaštenja zrakoplovnom osoblju - pilotima aviona
*
(''Službeni glasnik BiH'',
broj: 51/04)
*JAR-FCL 1(Flight Crew Licensing (Aeroplane)) - Sekcija 1, Amandman 7
Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava škola ili školski centar za obučavanje 
zrakoplovnog osoblja
(''Službeni glasnik BiH'', broj: 51/04)
Pravilnik o izgledu i sadržaju obrasca dozvola prometnog, profesionalnog i 
sportskog pilota aviona i helikoptera
(''Službeni glasnik BiH'', broj: 69/05)
Pravilnik o uslovima i načinu sticanja i izdavanja dozvola, ovlaštenja i autorizacija 
zrakoplovnom osoblju - pilotima aviona i pilotima helikoptera koji posjeduju vojno
letačko iskustvo
(''Službeni glasnik BiH'', broj: 45/10)
Pravilnik o nadzoru u civilnom zrakoplovstvu ("Službeni glasnik BiH" broj: 22/16, 55/18 i 5/19)
Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava organizacija registrirana za obuku u 
letenju zrakoplovnog ovlaštenog osoblja
(''Službeni glasnik BiH'', broj: 26/12)
Pravilnik o uslovima i načinu sticanja, izdavanja, obnavljanja i produžavanja dozvola ovlaštenja i autorizacija zrakoplovnom osoblju-pilotima helikoptera* (''Službeni 
glasnik BiH'', broj: 95/08)
*JAR-FCL 2 (Flight Crew Licensing (Helicopter)) - Sekcija 1, Amandman 6

Obrasce zahtjeva iz nadležnosti Odsjeka za licence zrakoplovno-letačkog osoblja možete preuzeti OVDE.

Uputstva

Uputstvo o načinu izdavanja, produžavanja i oduzimanja dozvola, odobrenja i 
ovlaštenja zrakoplovnom i drugom stručnom osoblju i izdavanju odobrenja za rad
organizacijama koje vrše osposobljavanje osoblja i zdravstvenim ustanovama

(''Službeni glasnik BiH'', broj: 46/04)
Uputstvo za produženje i obnavljanje ovlaštenja koja su ostavljena CAA na 
diskrecionu ocjenu u skladu sa zahtjevima JAR FCL 1/2
Uputstvo o načinu zamjene nacionalne BH dozvole sa pripadajućim ovlaštenjima u  BH JAR-FCL dozvolu sa pripadajućim ovlaštenjima sa odgovarajućim scenarijima

 

Operativne naredbe

Operativna naredba kojom se tumači član 14. stav (3) tačke d) i e) u vezi sa 
članom 83. stav (1) Zakona o zrakoplovstvu BiH (Službeni glasnik BiH broj 39/09)
Operativna naredba koja se odnosi na obavezu dostavljanja informacija o 
provjerama koje se trebaju sprovoditi od strane autoriziranih ispitivača i
instruktora letenja
Operativna naredba koja se odnosi na obavezu upisa provjere jezičke sposobnosti za jezik koji se koristi u radiotelefonskoj komunikaciji u pilotsku dozvolu
Operativna naredba koja se odnosi na obavezu dostavljanja informacija o početku i rasporedu teorijskog i/ili praktičnog dijela obuke koju sprovodi odgovarajuća 
odobrena organizacija za obuku letačkog osoblja (RF/FTO/TRTO)
Operativna naredba o uvođenju Pravila o međusobnom prihvatanju dozvola osoblja za obavljanje funkcija u civilnom zrakoplovstvu

Evidencije i druge informacije

Raspored termina predviđenih za teorijsko ispitivanje tokom 2019. godine
Raspored termina predviđenih za teorijsko ispitivanje tokom 2018. godine
Pregled autorizacija ovlaštenih ispitivača
Lista organizacija za obuku letačkog osoblja

 

Primjeri testova za pripremu polaganja teorijskog ispita*
Primjer testa za polaganje teorijskog ispita za dozvolu privatnog pilota aviona
(PPL) sa tačnim odgovorima
Primjer testa za polaganje teorijskog ispita za dozvolu pilota jedrilice (SPL) sa
tačnim odgovorima

*Napomena: Prilikom pristupa testiranju, raspored pitanja i odgovora na postavljena pitanja data u navedenim primjerima biće promijenjeni