Glavni meni


2018. godina
Plan javnih nabavki BHDCA za 2018. godinu
Plan javnih nabavki BHDCA za 2018. godinu - revizija
Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma 30.09.2018.
Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma 30.06.2018.
Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma 31.03.2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - medicinski softver
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - plin za grijanje II
Tenderska dokumentacija za nabavku usluge održavanja medicinskog softvera EMPIC-M
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-održavanje softvera - LOT 1 i LOT 2
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - održavanje računarske opreme
Odluka o poništenju postupka javne nabavke plina za grijanje i ponovnom pokretanju postupka
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - plin za grijanje
Odluka o ponovnom pokretanju postupka nabavke usluga održavanja računarske i
komunikacijske opreme
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga održavanja računarske i komunikacijske
opreme
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - računarska oprema sa ugradnjom
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - kasko osiguranje
Obavještenje o nabavci - kasko osiguranje vozila
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - aviokarte i organizacija putovanja
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - smještaj u zemlji
Nabavka usluga hotelskog smještaja u BiH
Javni poziv za nabavku ugostiteljskih usluga
Javni poziv za dostavljanje ponuda za stručno usavršavanje u 2018. godini
ARHIVA
Javne nabavke u 2017. godini
Javne nabavke u 2016. godini
Javne nabavke u 2015. godini