Glavni meni


Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH sigurnosne informacije objavljuje kako bi osigurala suradnju sa zrakoplovnom industrijom i javnošću te unaprijedila sigurnost civilnog zrakoplovstva u BiH.

Sigurnosne informacije sadrže podatke koji se odnose na izvještaje događaja, incidenta i udesa u civilnom zrakoplovstvu BiH, te će BHDCA blagovremeno vršiti dopunu navedenog.


Skraćenice i definicije korištene u izvješćima