Glavni meni


Zrakoplovno ovlašteno osoblje kod
A Izdavanje i zamjena dozvola  

Zahtjev za zamjenu nacionalne dozvole letačkog osoblja u JAR-FCL dozvolu

BHDCA FCL-IPL 001

Zahtjev za zamjenu pilotske dozvole

BHDCA FCL-IPL 002

Zahtjev za nostrifikaciju dozvole sa pripadajućim ovlaštenjima na osnovu dozvole letačkog osoblja stečenog u inozemstvu

BHDCA FCL-PL 003

Zahtjev za validaciju dozvole sa pripadajućim ovlaštenjem na osnovu dozvole letačkog osoblja stečenog u inozemstvu

BHDCA FCL-PL 004
B Autorizacija ispitivača  kod

Zahtjev za izdavanje / proširenje / obnovu autorizacije ispitivača (avion/helikopter)

BHDCA FCL-EXAM 001

Izvješće sa praktičnog ispita za stjecanje / produženje / nadzor autorizacije FE

BHDCA FCL-EXAM 002

Sadržaj praktičnog ispita za stjecanje / produženje/nadzor autorizacije FE

BHDCA FCL-EXAM 003
C Ovlaštenje za klasu ili tip aviona sa jednim i više motora sa jednim ili više pilota (Class/Type Rating SE/ME SP/MP Aeroplane)  kod

Zahtjev za produženje/obnavljanje važenja ovlaštenja za letenje na klasi jednomotornih aviona

BHDCA FCL-CR/TR-001

Zahtjev za produženje/obnavljanje važenja ovlaštenja za letenje na klasi višemotornih aviona

BHDCA FCL-CR/TR-002

Prijava i izvješće o školovanju i praktičnoj/stručnoj provjeri osposobljenosti na jednomotornom i višemotornom jednopilotnom avionu za klasu/tip

BHDCA FCL-CR/TR-003, IEM FCL 1.240 (b)(2)

Prijava i izvješće sa provjere za ATPL/ovlaštenje za tip/obuku/praktične osposobljenosti i stručnosti na višemotornom i višepilotnom avionu

BHDCA FCL-CR/TR-004, IEM FCL 1.240 (b)(1)

Sadržaj obuke / praktičnog ispita / provjere stručnosti za ovlašćenje za klasu/tip jednomotornog i višemotornog aviona sa jednim pilotom

BHDCA FCL-CR/TR-005, dodatak 3 JAR-FCL 1.240

Sadržaj ATPL/MPL/ovlaštenje za tip/obuku/provjeru praktične obučenosti i provjeru stručnosti na višemotornom višepilotnom avionu

BHDCA FCL-CR/TR-006, dodatak 2 JAR-FCL 1.240 & 1.295
D Organizacije za obuku zrakoplovnog letačkog osoblja  kod

Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad organizacijama za osposobljavanje zrakoplovnog osoblja – sportsko i amatersko letenje

BHDCA FCL - ATO-002
E Jezička osposobljenost  kod

Zahtjev za upis određene razine jezičke sposobnosti u dozvolu pilota

BHDCA FCL - LP002

 

Zrakoplovno stručno osoblje

Zahtjev za produženje ovlaštenja za određenu vrstu letjelice za slobodno letenje (LSL) (pilot zmaja bez motora / pilot paraglajdera)

Zahtjev za obnavljanje ovlašćenja za određenu vrstu letjelice za slobodno letenje (LSL) (pilot zmaja bez motora / pilot paraglajdera)

Zahtjev za produženje potvrde o obučenosti padobranca

Zahtjev za produženje potvrde o obučenosti zrakoplovno stručnog osoblja – pilot zmaja sa motorom

 

Jedriličari kod

Prijava za pristupanje teorijskoj provjeri u cilju stjecanja dozvole pilota jedrilice

FCL-SPL001

Prijava za pristupanje praktičnoj provjeri u cilju stjecanja dozvole/ovlaštenja pilota jedrilice

FCL-SPL002

Zahtjev za izdavanje/produženje/obnavljanje ovlaštenja pilota jedrilice

FCL-SPL003

Prijava i izvještaj o školovanju i praktičnoj/stručnoj provjeri osposobljenosti pilota jedrilice

FCL-SPL004

Sadržaj provjere praktične osposobljenosti/provjere stručnosti pilota jedrilice

FCL-SPL005

Zahtjev za izdavanje dozvole pilota jedrilice

FCL-SPL006

Prijava i izvještaj o školovanju i praktičnoj/stručnoj provjeri osposobljenosti nastavnika jedriličarstva

FCL-SPL007

Sadržaj provjere praktične osposobljenosti/provjere stručnosti za stjecanje ovlaštenja nastavnika jedriličarstva

FCL-SPL008

Zahtjev za imenovanje nastavnika jedriličarstva u svrhu nadzora praktičnog osposobljavanja kandidata za nastavnika jedriličarstva

FCL-SPL009

Zahtjev za izdavanje/proširenje/produženje odobrenja ispitivača pilota jedrilice

FCL-SPL010
Zahtjev za imenovanje nastavnika jedriličarstva u svrhu provođenјa provjere praktične obučenosti/provjere stručnosti FCL-SPL011