Glavni meni


Odsjek za plovidbenost zrakoplova obavlja upravne i nadzorne poslove i sa njima povezane studijsko analitičke i normativno-pravne poslove koji se odnose na: upis zrakoplova u registar; izdavanje ili produženje uvjerenja o plovidbenosti, uvjerenja o provjeri plovidbenosti, uvjerenja o odobravanju organizacija za održavanje zrakoplova, uvjerenje o homologaciji zrakoplova i zrakoplovnih proizvoda, uvjerenja o odobrenju organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti, uvjerenja o odobrenju organizacija za zrakoplovnu obuku osoblja za tehničko održavanje, Part 66 i nacionalnih dozvola osoblja za tehničko održavanje; odobravanje programa tehničkog održavanja zrakoplova; provođenje kontinuiranog nadzora; ispis zrakoplova iz registra BiH i izdavanje uvjerenja o ispisu.

 

VAŽEĆA REGULATIVA U DOMENU PLOVIDBENOST ZRAKOPLOVA

Instrukcija о izvješćivanju o neodobrenim zrakoplovnim dijelovima ("Službeni glasnik 
BiH" broj: 96/16)
Pravilnik o certifikaciji plovidbenosti i ekološkoj certifikaciji zrakoplova i 
zrakoplovnih proizvoda, dijelova i uređaja i za certifikaciju projektnih i proizvodnih organizacija koji nisu obuhvaćeni EASA propisima
("Službeni glasnik BiH", broj: 04/16)
Pravilnik o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i zrakoplovnih proizvoda, dijelova i uređaja i o odobravanju organizacija i osoblja koje se bavi ovim poslovima i nisu 
obuhvaćeni EASA propisima
("Službeni glasnik BiH", broj: 93/15)
Pravilnik o dodatnim specifikacijama u pogledu plovidbenosti za određenu vrstu 
operacija
("Službeni glasnik BiH", broj: 52/15)
Pravilnik o uvjetima koje moraju udovoljavati operatori zrakoplova, osoblje i 
organizacije uključeni u održavanje i vođenje kontinuirane plovidbenosti EASA
zrakoplova tijekom korištenja u posebnim aktivnostima
(''Službeni glasnik BiH'', broj:
29/15)
Instrukcija kojom se utvrđuju načini konverzije dozvola zrakoplovno tehničkog 
osoblja u Part-66 dozvole
(''Službeni glasnik BiH'', broj: 71/14)
Instrukcija kojom se utvrđuju zahtjevi vezani za preglede zrakoplova, zrakoplovnih komponenata i njihovih resursa (''Službeni glasnik BiH'', broj: 50/14)
Pravilnik o uvjerenjima o plovidbenosti zrakoplova za izvoz (''Službeni glasnik BiH", 
broj: 7/14)
Pravilnik o registraciji i označavanju zrakoplova (''Službeni glasnik BiH'', broj: 10/14)
Pravilnik o instrumentima i opremi zrakoplova (''Službeni glasnik BiH'', broj: 14/05)
Pravilnik o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i zrakoplovnih proizvoda, dijelova
i uređaja i o odobravanju organizacija i osoblja koje se bave ovim poslovima

(''Službeni glasnik BiH'', broj: 44/14 i 94/15)
Pravilnik o certifikaciji plovidbenosti i ekološkoj certifikaciji zrakoplova i 
zrakoplovnih proizvoda, dijelova i uređaja i za certifikaciju projektnih i proizvodnih organizacija
(''Službeni glasnik BiH'', broj: 45/10 i 92/15)
Pravilnik o nadzoru u civilnom zrakoplovstvu ("Službeni glasnik BiH", broj: 22/16)

 

 

Obrasci
Zahtjev za produženje plovidbenosti
Zahtjev za prihvatanje nominovanog rukovodećeg osoblja u plovidbenosti
Zahtjev za izdavanje uvjerenja o buci zrakoplova
Zahtjev za registrovanje zrakoplova ili promjenu vlasništva
Zahtjev za izdavanje BHDCA uvjerenja o plovidbenosti
Zahtjev za odobrenje uvjeta za let - dozvole za let
Zahtjev za izdavanje dozvole za let (Permit to fly) prema PART- 21, pododjeljak P
Lista tehničkih podataka o zrakoplovu – transportne kategorije
Lista tehničkih podataka o zrakoplovu opće / posebne kategorije
Obrazac za registraciju odašiljača pozicije u nuždi (ELT) 406 MHz
Zahtjev za 24-bitnu ICAO adresu zrakoplova (adresa Mode S koda)
Zahtjev za odobrenje programa održavanja
Kontrolna lista za procjenu usklađenosti MP-kompleksni zrakoplovi
Kontrolna lista za procjenu usklađenosti MP-nekompleksni zrakoplovi
Izjava vlasnika – Program održavanja ELA1 zrakoplova koji se ne koriste za 
komercijalne operacije
Izvještaj o neodobrenim dijelovima
Zahtjev za izdavanje uvjerenja o plovidbenosti za izvoz

 

Operativne naredbe
 Implementacija principa ljudskih čimbenika u tehničkom održavanju

 

Pravila, Procedure, Naputci
Standardi za obavljanje postupaka ispitivanja materijala bez razaranja i 
zavarivanja i kalibrisanje alata i zemaljske ispitne opreme u zrakoplovstvu

 

Spisak organizacija za održavanje zrakoplova u BiH možete preuzeti OVDJE.

Spisak organizacija za održavanje zrakoplova priznatih od strane BHDCA možete preuzeti OVDJE.