Glavni meni


Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH objavljuje komentare i odgovore BHDCA na komentare na prednacrt Pravilnika o uslugama zrakoplovnog informiranja u Bosni i Hercegovini, a koji su pristigli u BHDCA u procesu javnih konsultacija na navedeni propis, u periodu od 30.12.2016. do 30.01.2017. godine.

Odgovore na komentare možete pogledati OVDJE.