Glavni meni


Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH (BHANSA) je u suradnji s Ministarstvom komunikacija i prometa BiH, Ministarstvom obrane BiH, Direkcijom za civilno zrakoplovstvo BiH, Komitetom za upravljanje zračnim prostorom BiH i EUROCONTROL-om uspostavila Jedinicu za upravljanje zračnim prostorom (AMC - Airspace Management Cell) sa ciljem potpunog uspostavljanja funkcionalnog i učinkovitog upravljanja zračnim prostorom (Airspace Management - ASM).

Detaljnije na internet stranici BHANSA: https://goo.gl/enZc3U