Ispis 

Sukladno svojim nadležnostima i zadacima, kao i Programom rada, Odjeljenje za upravljanje sustavom sigurnosti letenja BHDCA sačinilo je Godišnje izvješće o događajima koji su utjecali na sigurnost letenja u 2018. godini.

Ovo izvješće, kao jedan od parametara, poslužit će BHDCA za izradu analize sigurnosti letenja u Bosni i Hercegovini za 2018. godinu.

Izvješće možete pogledati i preuzeti OVDJE.