Glavni meni


Imajući u vidu sigurnosnu direktivu Europske agencije za sigurnost zračnog prometa – EASA, Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH je donijela hitnu zrakoplovnu obavijest - NOTAM kojim se zabranjuje korištenje zrakoplova tipa Boeing model 737-8 MAX i 737-9 MAX za polijetnje i slijetanje na zračne luke u BiH, kao i za prelete u zračnom prostoru BiH.

U Registru zrakoplova koji vodi BHDCA nema upisanih zrakoplova Boeing model 737-8 MAX i 737-9 MAX.