Ispis 

U 2018. godini na četiri međunarodne zračne luke u BiH ukupno je ostvareno 19.864 aerodromskih operacija, od toga na zračnoj luci Sarajevo 13.432 ili 67,61%, na zračnoj luci Mostar 748 ili 3,77%, na zračnoj luci Tuzla 4.006 ili 20,17% i na zračnoj luci Banja Luka 1.678 ili 8,45%.

Uporedni statistički pregled ostvarenih zračnih operacija tokom 2017. i 2018. godine pokazuje porast u 2018. godini za 846 ili 4,45%. Porast je zabilježen na zračnim lukama Sarajevo za 657 ili 5,14%, Tuzla za 160 ili 4,16% i Banja Luka za 63 ili 3,9%, dok je na zračnoj luci Mostar broj operacija smanjen za 34 ili 4,35%u odnosu na 2017. godinu.

Ukupan broj prevezenih putnika je 1.696.098, od čega dolazećih 838.589, a odlazećih 857.509. Međunarodnаzračna luka Sarajevo opslužila je ukupno 1.046.635 putnika ili 61,71% od ukupnog zbira. Kroz Mostarsku zračnu luku ukupno je prošlo 28.673 putnika ili 1,69%, a kroz Tuzlansku 584.610 putnika ili 34,47%. Zračna luka Banjuluka opslužila je u 2018. godini 36.180 putnika ili 2,13%.

Ukupni uporedni pregled prevezenih putnika tokom 2017. i 2018. godine pokazuje porast u 2018. godini za 139.202 putnika ili 8,94%. Pad broja putnika je zabilježen na zračnoj luci Mostar, dok je na zračnim lukama Sarajevo, Tuzla i Banja Luka zabilježeno povećanje broja prevezenih putnika u odnosu na 2017. godinu.

Ukupan prevezeni teret zračnim putem je 2.314,352 t, od čega ukrcanog 799,552 t, a iskrcanog 1.514,8 t. Na Međunarodnoj zračnoj luci Sarajevo prevezeno je ukupno 2.079 t, na zračnoj luci Tuzla 229,552 t, dok na zračnoj luci Banja Luka 5,8 t. Na zračnoj luci Mostar nije zabilježen promet tereta u 2018. godini.

Zračnim putem ukupno je prevezeno 430 t pošte. Sav zabilježeni promet pošte u 2018. godini odnosi se na zračnu luku Sarajevo, dok na ostale tri zračne luke nije bilo prometa.

Detaljnije podatke o prometu zračnih luka u BiH u 2018. godini možete pogledati OVDJE.