Glavni meniDelegacija Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH (BHDCA), predvođena vršiteljem
dužnosti generalnog ravnatelja Željkom Travarom, posjetila je Agenciju za civilno zrakoplovstvo Sjeverne Makedonije s ciljem održavanja i produbljivanja međusobne regionalne suradnje.

Na sastanku je razgovarano o realizaciji konkretnih aktivnosti i razvojnih projekata u okviru bilateralne suradnje dva zrakoplovna tijela.

Istaknuta je potreba za produbljivanjem međusobne suradnje regulatornih tijela u oblasti zrakoplovstva u regionu na svim razinama i za uzajamnu pomoć i podršku u ostvarivanju postavljenih ciljeva i razvojnih planova. Također, konstatirano je da su učinjeni zajednički napori da se postignu i ispune relevantni međunarodni standardi i preporuke u oblasti zračnog prometa i sigurnosti u prometu, kao osnovni uvjet za ostvarivanje uspješnih integracijskih procesa u globalnom europskom zrakoplovnom transportnom sustavu.

Sugovornici su naglasili značaj i potrebu za zajedničkim regionalnim nastupom i sudjelovanjem u radu Eurocontrol-a, ICAO, ECAC, EASA i drugih međunarodnih zrakoplovnih organizacija i udruga. Dogovoreno je da će se u narednom periodu intenzivirati međusobna suradnja na operativnoj i tehničkoj razini, kroz razmjenu iskustava, znanja i pozitivnih praksi.