Glavni meni


Upravljanje sustavom sigurnosti BHDCA („Safety Management Sistem“ - SMS) је organizirani pristup upravljanju sigurnosti letenja, uključujući neophodnu organizacionu strukturu, odgovornosti, načela i procedure.

BHDCA primjenjuje SMS u svom radu sukladno ICAO Doc 9859 („Safety Management Manual“).

Primjena SMS obavezno podrazumijeva:

  • Identifikaciju sigurnosnih hazarda,
  • Preduzimanje neophodnih koraka radi izbjegavanja ili ublažavanja posljedica rizika ili hazarda,
  • Kontinuirano nadgledanje i stalnu procjenu dostignute razine sigurnosti.


Odjeljenje za upravljanje sustavom sigurnosti letenja prati međunarodne standarde i preporučenu praksu iz oblasti upravljanja sustavom sigurnosti letenja, te vrši njihovu primjenu u domaće zakonodavstvo. Osigurava stalnu usklađenost primjene SAFA programa u BiH sa standardima EU. Izrađuje prijedloge propisa o obveznom izvještavanju о događajima, prima i obrađuje izvješća o Izvanrednim događajima, nesrećama i incidentima. Vodi evidencije о utvrđenim rizicima, osigurava da se rizici stalno utvrđuju, analiziraju, određuje im se prioritet, te se sa njima upravlja, kontroliše i o njima izvještava. Obavještava odgovarajuće zainteresirane učesnike o statusu rizika.

 

 

VAŽEĆA REGULATIVA U DOMENU SIGURNOSTI LETENJA (SAFETY)

Pravilnik o sustavu upravljanja sigurnosti zračne plovidbe ("Službeni glasnik BiH", broj: 29/15)
Pravilnik o nadzoru u civilnom zrakoplovstvu ("Službeni glasnik BiH" broj: 22/16, 55/18 i 5/19)
Pravilnik o istraživanju nesreća i ozbiljnih incidenata zrakoplova ("Službeni 
glasnik BiH", broj: 30/14)
Pravilnik o izvješćivanju o događajima ("Službeni glasnik BiH", broj: 57/15 i 88/17)
Pravilnik o uspostavi popisa zračnih prijevoznika zajednice na koje se primjenjuje 
zabrana letenja unutar zajednice, o informiranju putnika u zračnom prometu o
identitetu zračnog prijevoznika koji
izvodi let
("Službeni glasnik BiH", broj 14/11)
Odluka o uvjetima koji neposredno i posredno utječu na sigurnost zračne 
plovidbe
("Službeni glasnik BiH", broj: 79/10)
Pravilnik o prikupljanju i razmjeni informacija о sigurnosti zrakoplova koji 
koriste zračne luke Zajednice i upravljanje informatičkim sustavom
("Službeni
glasnik BiH", broj: 20/11)
Pravilnik o organizaciji i sastavu odbora za žalbe Europske agencije za 
zrakoplovnu sigurnost
("Službeni glasnik BiH", broj: 20/11)
Pravilnik o taksama i naknadama koje obračunava Europska agencija za 
zrakoplovnu sigurnost
("Službeni glasnik BiH", broj: 25/11)
Pravilnik o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i nadležnostima Europske agencije za sigurnost zračnog prometa (Uredba EZ br. 216/2008 Europskog 
parlamenta i Vijeća)
("Službeni glasnik BiH", broj: 45/10)

 

Izvješća/brošure
Godišnje izvješće o događajima koji utječu na sigurnost letenja u 2019. godini
Godišnje izvješće o događajima koji utječu na sigurnost letenja u 2018. godini
Godišnje izvješće o događajima koji utječu na sigurnost letenja u 2017. godini
Godišnje izvješće o događajima koji utječu na sigurnost letenja u 2016. godini
Godišnje izvješće o događajima koji utječu na sigurnost letenja u 2015. godini

 

 

Obrasci*
Izvješće о događaju u vezi sa zračnim lukama i zemaljskim uslugama
Događaj u vezi s uslugama i objektima u zračnoj plovidbi
Izvješće o događaju u vezi sa sprovođenjem operacija zrakoplovom
Izvješće о sudaru s pticama
Izvješće o događaju u vezi sa tehničkim uvjetima, održavanjem i popravkom 
zrakoplova
Obrazac za prijavljivanje rizika
Obrazac za dobrovoljno izvješćivanje o događajima
Zahtjev za dostavu informacija iz BHDCA baze podataka o događajima

*Popunjen obrazac, osim na kontakte navedene u obrascu, možete poslati i na: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.