Glavni meni


Nadležnosti Odsjeka za zračne luke

  1. praćenje međunarodnih standarda i preporučene prakse iz oblasti zračnih luka i vrši njihovu primjenu u domaće zakonodavstvo.
  2. izrada prijedloga podzakonskih akata iz oblasti zračnih luka.
  3. izrada prijedloga podzakonskih akata iz oblasti sistema za sigurnosti letenja na zračnim lukama (SMS).
  4. provođenje postupka izdavanja Potvrde o ispunjenosti uvjeta zračnih luka za obavljanje međunarodnog i domaćeg prometa.
  5. primjena međunarodnih standarda i preporučenih praksi u provjeri i odobravanju postupaka za sletanje i poletanje zrakoplova sa zračnih luka u Bosni i Hercegovini, kao i pravila letenja na zračnim putevima i u zonama slobodnog letenja;
  6. utvrđivanje uslova za planiranje i odobravanje letova i obrada zahtjeva za odobravanje letova kompanijama koje obavljaju promet u i iz Bosne i Hercegovine;


Zračne luke (*)

Naziv zračne luke
Potvrda Internet stranica
Sarajevo Е-7-А-001 www.sarajevo-airport.ba
Banja Luka Е-7-А-004 www.banjaluka-airport.com
Моstar Е-7-А-002 www.mostar-airport.ba
Тuzla Е-7-А-003 www.tuzla-airport.ba

(*) Sve četiri zračne luke u BiH imaju dozvolu za obavljanje međunarodnog zračnog prometa


Letjelišta

Naziv letjelišta Potvrda
"Stipe Krišto" - Livno Е-7-L-001
"Golubić" - Bihać Е-7-L-002
"Urije" - Prijedor Е-7-L-003
"Jegin lug" - Tuzla Е-7-L-004
"Visoko" - Visoko Е-7-L-005
"Zalužani" - Banja Luka Е-7-L-006
"Popovi - Bijeljina" - Bijeljina Е-7-L-008
"Ciljuge" - Živinice E-7-L-012
"Kreševo" - Kreševo E-7-L-013
"Nišići" - Ilijaš E-7-L-014
"Glasinac" - Sokolac E-7-L-015
"Medeno Polje" - Bosanski Petrovac E-7-L-016
"Ranč Lazy Horse" - Hadžići E-7-L-017

 

Tereni

Naziv terena Potvrda
"Bjelašnica" - Bjelašnica E-7-T-001
"Gljiva" - Trebinje E-7-T-002
"Školsko brdo Stričići" - Banja Luka E-7-T-003


Certificirani centri za obuku

Naziv centra za obuku Broj odobrenja
Centar za obuku stručnog osoblja međunarodne zračne luke Sarajevo E-7-TC-001
Centar za obuku stručnog osoblja Međunarodnog aerodroma Banja Luka E-7-TC-002
Centar za obuku stručnog osoblja Međunarodnog aerodroma Tuzla E-7-TC-003
Centar za obuku stručnog osoblja Međunarodnog aerodroma "Nikola Tesla" Beograd br. Rješenja: 3-3-29-2-UP1-337-3/15

 

 

VAŽEĆA REGULATIVA U DOMENU ZRAČNIH LUKA

Instrukcija o provjeri aerodromskog zemaljskog osvjetljenja iz zrakoplova u letu 
("Službeni glasnik BiH", broj: 11/15)
Pravilnik o pružanju zemaljskih usluga na zračnim lukama u BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 13/13 i 70/16)
Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja potvrde aerodromskog operatora 
("Službeni glasnik BiH", broj: 28/05; 20/11 i 76/14)
Pravilnik o nadzoru u civilnom zrakoplovstvu ("Službeni glasnik BiH" broj: 22/16, 55/18 i 5/19)
Pravilnik o održavanju i pregledanju aerodroma i mjerama potrebnim za njegovu 
sigurnu uporabu
- Integralni tekst
("Službeni glasnik" , broj: 43/06 i 90/10)
Pravilnik o helidromima ("Službeni glasnik BiH", broj: 85/13)
Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja letjelišta - Integralni tekst ("Službeni glasnik BiH" broj: 24/07; 82/10 i 21/14)
Pravilnik o mjerama sigurnosti zračne plovidbe na aerodromu za operacije na zemlji - Integralni tekst ("Službeni glasnik BiH", broj: 82/07 i 100/10)
Pravilnik o medicinskoj službi na aerodromu - Integralni tekst ("Službeni glasnik BiH", broj 47/07 i 20/11)
Pravilnik o spasilačko - vatrogasnoj službi na aerodromu - Integralni tekst 
("Službeni glasnik BiH", broj: 47/07; 85/10; 101/10 i 95/11)
Pravilnik o službi prihvata i otpreme zrakoplova, putnika i stvari na aerodromu - 
Integralni tekst ("Službeni glasnik BiH", broj: 47/07 i 85/10)
Pravilnik o stručnom osposobljavanju, potvrdama i odobrenjima stručnog osoblja 
koje obavlja poslove od značaja za sigurnost zračne plovidbe na aerodromu
("Službeni glasnik BiH", broj: 27/07; 90/10 i 29/15)
Pravilnik o uvjetima koje mora da ispunjava centar za obuku zrakoplovnog 
stručnog osoblja na aerodromu
("Službeni glasnik BiH", broj: 27/07, 108/10 i 22/15)
Pravilnik o odobravanju letova ("Službeni glasnik BiH", broj: 53/18)
Pravilnik o aerodromima ("Službeni glasnik BiH", broj: 09/11 i 101/15)

 

 

Obrasci
Zahtjev za izdavanje/produžavanje potvrde operatora zračne luke
Zahtjev za izdavanje / produženje potvrde za helidrom
Zahtjev za odobrenje za rad centra za obuku

 

Spisak potrebne dokumentacije za izdavanje saglasnosti za izgradnju, dogradnju ili 
legalizaciju objekata unutar površina ograničenja prepreka na zračnoj luci