Glavni meni


Odsjek za licence zrakoplovnog osoblja (FCL) prati i sprovodi međunarodne standarde i preporučenu praksu iz oblasti zrakoplovne medicine (JAR FCL 3), te postavlja medicinske standarde za letačko osoblje i kontrolore letenja. U nadležnosti Odsjeka spada i procedura imenovanja ovlaštenih zdravstvenih ustanova i liječnika (AME), te koordinacija rada ovlaštenih zdravstvenih centara (AMC) i ovlaštenih liječnika koji obavljaju pregled zrakoplovnog osoblja.

Odsjek je zadužen da vodi evidenciju o medicinskoj dokumentaciji, roku njenog važenja i obnavljanja, određuje i nadgleda proces treninga i obnove znanja iz zrakoplovne medicine, određuje i nadgleda kvalitet medicinske službe za hitnu medicinsku pomoć na putničkim zračnim lukama i zrakoplovima, surađuje sa odgovarajućim sužbama po pitanju sanitetskih i medicinskih standarda i izrađuje prijedloge za poboljšanje organizacije i metoda rada u okviru nadležnosti iz navedenih oblasti.

VAŽEĆA REGULATIVA U DOMENU ZRAKOPLOVNE MEDICINE

Pravilnik o uvjetima i načinu utvrđivanja zdravstvene sposobnosti zrakoplovnog 
osoblja i uvjetima koje mora da ispunjava zdravstvena ustanova i ovlašteni liječnik za obavljanje liječničkih pregleda zrakoplovnog osoblja
("Službeni glasnik BiH", broj:
56/10)*
Pravilnik o nadzoru u civilnom zrakoplovstvu ("Službeni glasnik BiH", broj: 22/16)

* JAR-FCL 3 (Flight Crew Licensing (Medical)), Sekcija 1 i sekcija 2, Amandman 5

 

Dodaci, liste i druge obavijesti iz oblasti licenci letačkog osoblja
Ovlašteni liječnici za pregled zrakoplovnog osoblja
Ovlašteni zrakoplovno medicinski centri