Glavni meni


Povodom informacija koje su se poslednjih dana pojavile u medijima i objavljivanja fotografija radarske stanice na Jahorini, Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH obavještava javnost da su fotografije radarske stanice na Jahorini, koje su prikazivane u medijima, a koje su dovođene u kontekst radara NATO pakta, fotografije radarske stanice koja je izgrađena za potrebe Sustava za upravljanje zračnim prometom u BiH (BHATM).

Objekat radarske stanice i opremu koja je smještena u objekat na Jahorini koristi Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH (BHANSA).