Glavni meni


U okviru međunarodne suradnje između Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH (BHDCA) i Europske agencije za sigurnost u zrakoplovstvu (EASA) stručni tim Međunarodnog odjeljenja za suradnju EASA-e koji su činili Karlos Torotsa i Miguel Vaz Pinto boravili su 05. i 06. ožujka u dvodnevnoj posjeti BHDCA sa ciljem da se, kroz podršku Odsjeku za operacije zrakoplova u BHDCA, na licu mjesta uvjere u efekte dosadašnje pomoći EASA-e kroz program IPA II koji je financiran od strane Europske unije.

„Eksperte iz EASA-e zanimali su i naredni koraci koje će BHDCA poduzeti na planu implementacije novih EU propisa iz domena operacija zrakoplova, te koje su to uočene prepreke ka potpunoj transpoziciji regulatornih zahtjeva iz Osnovne regulative civilnog zrakoplovstva Europske unije“, rekao je Darko Vučić, šef Odsjeka za operacije zrakoplova u BHDCA i dodao da je ekspertski tim EASA-e izrazio zadovoljstvo ovom posjetom čiji zaključci treba da pomognu u programiranju novog paketa pomoći IPA III u narednom periodu, kako za zrakoplovne vlasti Bosne i Hercegovine, tako i za ostale zemlje zapadnog Balkana kojima bi takva pomoć bila namijenjena.