Glavni meni


Odsjek za licence zrakoplovno-letačkog osoblja ovlašten za izdavanje, produženje i oduzimanje dozvola zrakoplovno-letačkom osoblju aviona (JAR FCL 1). Sprovodeći odredbe Zakona o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine, Odsjek je zadužen da prati međunarodne standarde i preporučenu praksu iz oblasti obuke letačkog osoblja i vrši primjenu  u domaće zakonodavstvo. Odsjek je odgovoran za nadzor nad ispunjenosti i usklađenosti propisa iz domena obuke i licenciranja letačkog osoblja sa zakonom i drugim propisima. Takođe, u  nadležnosti Odsjeka je i provođenje postupaka za izdavanje odobrenja za rad za FTO, TRTO i RF centara za obuku letačkog osoblja.

Odsjek za licence zrakoplovnog osoblja (JAR FCL 1) izrađuje i sprovodi planove za redovne i vanredne inspekcijske nadzore, te vodi Registar izdatih dozvola i ovlaštenja zrakoplovno-letačkom osoblju aviona, kao i FTO, TRTO i RF centara za obuku letačkog osoblja.

VAŽEĆA REGULATIVA U DOMENU ZRAKOPLOVNO-LETAČKO OSOBLJE (FCL 1)

Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja, izdavanja, produžavanja i obnavljanja 
dozvola i ovlaš
tenja pilota jedrilica, uvjetima i pravilima zračnog jedrenja
(Službeni
glasnik BiH, broj: 94/14 od 08.12.2014)
Pravilnik o uvjetima i načinju stjecanja, izdavanja, obnavljanja i produžavanja 
dozvola i ovlaštenja zrakoplovnom osoblju-pilotima aviona
*
(''Službeni glasnik BiH'',
broj: 51/04)
*JAR-FCL 1(Flight Crew Licensing (Aeroplane)) - Sekcija 1, Amandman 7
Pravilnik o uvjetima koje mora da ispunjava škola ili školsko središte za izobrazbu 
zrakoplovnog osoblja
(''Službeni glasnik BiH'', broj: 51/04)
Pravilnik o izgledu i sadržaju obrasca dozvola prometnog, profesionalnog i 
sportskog pilota aviona i helikoptera
(''Službeni glasnik BiH'', broj: 69/05)
Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja i izdavanja dozvola, ovlaštenja i autorizacija zrakoplovnom osoblju - pilotima aviona i pilotima helikoptera koji posjeduju vojno 
letačko iskustvo
(''Službeni glasnik BiH'', broj: 45/10)
Pravilnik o nadzoru u civilnom zrakoplovstvu ("Službeni glasnik BiH", broj: 22/16)
Pravilnik o uvjetima koje mora da ispunjava organizacija registrirana za obuku u 
letenju zrakoplovnog ovlaštenog osoblja
("Službeni glasnik BiH", broj: 26/12)

 

Obrasce zahtjeva iz nadležnosti Odsjeka za licence zrakoplovno-letačkog osoblja možete preuzeti OVDJE.

 

Naputci
Naputak o načinu izdavanja, produžavanja i oduzimanja dozvola, odobrenja i 
ovlaštenja zrakoplovnom i drugom stručnom osoblju i izdavanju odobrenja za rad
organizacijama koje vrše osposobljavanje osoblja i zdravstvenim ustanovama
(''Službeni glasnik BiH'', broj: 46/04)
Naputak za produženje i obnavljanje ovlaštenja koja su ostavljena CAA na 
diskrecionu ocjenu sukladno zahtjevima JAR FCL 1/2
Naputak o načinu zamjene nacionalne BH dozvole sa pripadajućim ovlašćenjima u 
BH JAR-FCL dozvolu sa pripadajućim ovlaštenjima sa odgovarajućim scenarijima

 

Operativne naredbe
Operativna naredba kojom se tumači članak 14. stavak (3) točke d) i e) u vezi sa 
člankom 83. stavak (1) Zakona o zrakoplovstvu BiH Službeni glasnik BiH broj 39/09
Operativna naredba koja se odnosi na obvezu dostavljanja informacija o 
provjerama koje se trebaju sprovoditi od strane autoriziranih ispitivača i
instruktora letenja
Operativna naredba koja se odnosi na obvezu upisa provjere jezičke sposobnosti 
za jezik koji se koristi u radiotelefonskoj komunikaciji u pilotsku dozvolu
Operativna naredba koja se odnosi na obvezu dostavljanja informacija o početku i 
rasporedu teorijskog i/ili praktičnog dijela obuke koju sprovodi odgovarajuća
odobrena organizacija za obuku letačkog osoblja (RF/FTO/TRTO)
Operativna naredba o uvođenju pravila o međusobnom prihvatanju dozvola osoblja za obavljanje funkcija u civilnom zrakoplovstvu

 

 

Dodaci, liste i druge obavijesti iz oblasti licenci letačkog osoblja
Pregled autorizacija ovlaštenih ispitivača
Lista organizacija za obuku letačkog osoblja
Pregled dugoročnih izuzeća - decembar 2007