Glavni meni


Odsjek za licence zrakoplovno-letačkog osoblja ovlašten za izdavanje, produženje i oduzimanje dozvola zrakoplovno-letačkom osoblju aviona (JAR FCL 1) i helikoptera (JAR FCL 2) i pilota jedrilica (SPL). Sprovodeći odredbe Zakona o zrakoplovstvu BiH, Odsjek je zadužen da prati međunarodne standarde i preporučenu praksu iz oblasti obuke letačkog osoblja i vrši primjenu  u domaće zakonodavstvo. Odsjek je odgovoran za nadzor nad ispunjenosti i usklađenosti propisa iz domena obuke i licenciranja letačkog osoblja sa zakonom i drugim propisima. Također, u  nadležnosti Odsjeka je i provođenje postupaka za izdavanje odobrenja za rad za FTO, TRTO i RF centara za obuku letačkog osoblja.

Odsjek za licence zrakoplovnog osoblja izrađuje i sprovodi planove za redovne i vanredne inspekcijske nadzore, te vodi Registar izdatih dozvola i ovlaštenja zrakoplovno-letačkom osoblju aviona, kao i FTO, TRTO i RF centara za obuku letačkog osoblja.

VAŽEĆA REGULATIVA U DOMENU ZRAKOPLOVNO-LETAČKO OSOBLJE (FCL 1)

Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja, izdavanja, produžavanja i obnavljanja 
dozvola i ovlaš
tenja pilota jedrilica, uvjetima i pravilima zračnog jedrenja
(Službeni
glasnik BiH, broj: 94/14)
Pravilnik o uvjetima i načinju stjecanja, izdavanja, obnavljanja i produžavanja 
dozvola i ovlaštenja zrakoplovnom osoblju-pilotima aviona
*
(''Službeni glasnik BiH'',
broj: 51/04)
*JAR-FCL 1(Flight Crew Licensing (Aeroplane)) - Sekcija 1, Amandman 7
Pravilnik o uvjetima koje mora da ispunjava škola ili školsko središte za izobrazbu 
zrakoplovnog osoblja
(''Službeni glasnik BiH'', broj: 51/04)
Pravilnik o izgledu i sadržaju obrasca dozvola prometnog, profesionalnog i 
sportskog pilota aviona i helikoptera
(''Službeni glasnik BiH'', broj: 69/05)
Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja i izdavanja dozvola, ovlaštenja i autorizacija zrakoplovnom osoblju - pilotima aviona i pilotima helikoptera koji posjeduju vojno 
letačko iskustvo
(''Službeni glasnik BiH'', broj: 45/10)
Pravilnik o nadzoru u civilnom zrakoplovstvu ("Službeni glasnik BiH" broj: 22/16, 55/18 i 5/19)
Pravilnik o uvjetima koje mora da ispunjava organizacija registrirana za obuku u 
letenju zrakoplovnog ovlaštenog osoblja
("Službeni glasnik BiH", broj: 26/12)
Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja, izdavanja, obnavljanja i produžavanja 
dozvola, ovlaštenja i autorizacija zrakoplovnom osoblju-pilotima helikoptera
*
(''Službeni glasnik BiH'', broj: 95/08)
*JAR-FCL 2 (Flight Crew Licensing (Helicopter)) - Sekcija 1, Amandman 6

 

Obrasce zahtjeva iz nadležnosti Odsjeka za licence zrakoplovno-letačkog osoblja možete preuzeti OVDJE.

Naputci

Naputak o načinu izdavanja, produžavanja i oduzimanja dozvola, odobrenja i 
ovlaštenja zrakoplovnom i drugom stručnom osoblju i izdavanju odobrenja za rad
organizacijama koje vrše osposobljavanje osoblja i zdravstvenim ustanovama
(''Službeni glasnik BiH'', broj: 46/04)
Naputak za produženje i obnavljanje ovlaštenja koja su ostavljena CAA na 
diskrecionu ocjenu sukladno zahtjevima JAR FCL 1/2
Naputak o načinu zamjene nacionalne BH dozvole sa pripadajućim ovlašćenjima u 
BH JAR-FCL dozvolu sa pripadajućim ovlaštenjima sa odgovarajućim scenarijima
Operativne naredbe
Operativna naredba kojom se tumači članak 14. stavak (3) točke d) i e) u vezi sa 
člankom 83. stavak (1) Zakona o zrakoplovstvu BiH Službeni glasnik BiH broj 39/09
Operativna naredba koja se odnosi na obvezu dostavljanja informacija o 
provjerama koje se trebaju sprovoditi od strane autoriziranih ispitivača i
instruktora letenja
Operativna naredba koja se odnosi na obvezu upisa provjere jezičke sposobnosti 
za jezik koji se koristi u radiotelefonskoj komunikaciji u pilotsku dozvolu
Operativna naredba koja se odnosi na obvezu dostavljanja informacija o početku i 
rasporedu teorijskog i/ili praktičnog dijela obuke koju sprovodi odgovarajuća
odobrena organizacija za obuku letačkog osoblja (RF/FTO/TRTO)
Operativna naredba o uvođenju pravila o međusobnom prihvatanju dozvola osoblja za obavljanje funkcija u civilnom zrakoplovstvu
Evidencije i druge informacije
Raspored termina predviđenih za teorijsko ispitivanje tijekom 2019. godine
Raspored termina predviđenih za teorijsko ispitivanje tijekom 2018. godine
Pregled autorizacija ovlaštenih ispitivača
Lista organizacija za obuku letačkog osoblja

 

Primjeri testova za pripremu polaganja teorijskog ispita*
Primjer testa za polaganje teorijskog ispita za dozvolu privatnog pilota aviona
(PPL) sa točnim odgovorima
Primjer testa za polaganje teorijskog ispita za dozvolu pilota jedrilice (SPL) sa
točnim odgovorima

*Napomena: Prilikom pristupa testiranju, raspored pitanja i odgovora na postavljena pitanja data u navedenim primjerima biti će promijenjeni