Glavni meni


Pravilnikom o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i upravnih postupaka u vezi sa letačkim osobljem u civilnom zrakoplovstvu utvrđuju se pravila koja obuhvataju uvjete i način izdavanja:

 • dozvola i pripadajućih ovlaštenja pilota zrakoplova,
 • potvrdai pripadajućih ovlaštenja kabinskog osoblja,
 • liječničkih uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za letačko osoblje,
 • zrakoplovno-medicinskim ispitivačima,
 • uređaja za osposobljavanje koji simuliraju let,
 • odobrenja organizacije za obuku letačkog osoblja,
 • odobrenja zrakoplovno-medicinskom centru.

 

Osim navedenog, Pravilnik definira i uvjete i način zamjene nacionalne dozvole, izdate od BHDCA, u dozvolu suglasno zahtjevima postavljenim u ovom pravilniku, uvjete i način prihvatanja i zamjene dozvole koja je izdata od strane treće zemlje, te uvjete i način odobrenja pod kojim liječnici opće prakse mogu djelovati kao zrakoplovno-medicinski ispitivači.

U domenu dozvola, predmetni pravilnik odnosi se na pilote aviona, helikoptera, zračnog broda, jedrilice i balona a na temelju njega izdaju se odgovarajuće vrste dozvola, a to su:

 • Dozvola transportnog pilota (ATPL(A/H)),
 • Dozvola pilota višečlane posade (MPL),
 • Dozvola profesionalnog pilota (CPL(A/H/As),
 • Dozvola privatnog pilota (PPL(A/H/As)),
 • Dozvola pilota jedrilice (SPL),
 • Dozvola pilota balona (BPL),
 • Dozvola pilota lakog zrakoplova (LAPL(A/H/S/As/B)).

 

Prijelazni period

 • rok za zamjenu JAR-FCL dozvola u dozvole po ovom pravilniku je pet godina, odnosno do 26.01.2023. godine;
 • liječnička uvjerenja, izdata sukladno JAR-FCL zahtjevima, ostaju na snazi do sljedećeg produženja, odnosno najdulje do 26.01.2023. godine;
 • započete obuke, saglasno JAR-FCL 1/2 zahtjevima, priznaju se u potpunosti ako se osposobljavanje i ispitivanje završi u roku od najkasnije godinu dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika, odnosno do 26.01.2019. godine;
 • organizacije za osposobljavanje pilota koje posjeduju certifikat sukladno JAR-FCL zahtjevima, dužne su svoju organizaciju, upravljanje, program i druge propisane zahtjeve uskladiti u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika, odnosno najduže do 26.01.2019. godine;
 • organizacije za osposobljavanje usklađene sa JAR-FCL, smiju sprovoditi osposobljavanje za dozvole privatnog pilota (PPL) iz dijela FCL za povezana ovlaštenja uključena u registraciju, te za dozvole pilota lakog zrakoplova (LAPL) do 31.12.2019. godine, pod uvjetom da su registrirane prije 31.12.2015. godine.

 

BHDCA će, kao prihvatljiv način zadovoljavanja zahtjeva iz ovog pravilnika, koristiti posljednje važeće izdanje Prihvatljivih načina udovoljavanja zahtjevima Pravilnika o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i upravnih postupaka u vezi sa letačkim osobljem u civilnom zrakoplovstvu (Accetable Means of Compliance-AMC), a čiji je sadržaj objavljen na službenoj internet stranici BHDCA.

Pravilnik o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i upravnih postupaka u vezi sa letačkim
osobljem u civilnom zrakoplovstvu
("Službeni glasnik BiH" broj: 4/18)
Prihvatljivi načini ispunjenja uvjeta propisanih Pravilnikom utvrđivanju tehničkih zahtjeva i
upravnih postupaka u vezi sa letačkim osobljem u civilnom zrakoplovstvu (Accetable Means of Compliance and Guidance Material (AMC&GM) konsolidovana verzija v.03 od 17.06.2016.
Prihvatljivi nači ispunjenja uvjeta propisanih Prilogom I Pravilnika o utvrđivanju tehničkih
zahtjeva i upravnih postupaka u vezi sa letačkim osobljem u civilnom zrakoplovstvu Dio FCL,
AMC/GM izmjena 3 od 11.12.2017.
Prihvatljivi nači ispunjenja uvjeta propisanih Prilogom VI Pravilnika o utvrđivanju tehničkih
zahtjeva i upravnih postupaka u vezi sa letačkim osobljem u civilnom zrakoplovstvu Dio ARA,
AMC/GM izmjena 4 od 11.12.2017.
Prihvatljivi nači ispunjenja uvjeta propisanih Prilogom VII Pravilnika o utvrđivanju tehničkih
zahtjeva i upravnih postupaka u vezi sa letačkim osobljem u civilnom zrakoplovstvu Dio ORA, AMC/GM izmjena 4 od 11.12.2017.
Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja, izdavanja, produžavanja i obnavljanja 
dozvola i ovlaš
tenja pilota jedrilica, uvjetima i pravilima zračnog jedrenja
(Službeni
glasnik BiH, broj: 94/14)
Primjenjuje se samo "Dio Deveti - Zračna jedrenja"

 

Obrasci za 

obuku, izdavanje, produženje ili obnovu roka važnosti ovlaštenja za letenje na klasi ili tipu zrakoplova

Kod
 Zahtjev za izdavanje/produženje/obnavljanje važenja ovlaštenja za letenje na višepilotnom avionu i jednopilotnom složenom avionu visokih performansi  PART FCL CR-TR 001
 Zahtjev za izdavanje/produženje/obnavljanje važenja ovlaštenja za letenje na tipu jednopilotnog / višepilotnog helikoptera  PART FCL CR-TR 002
 Zahtjev za izdavanje/produženje/obnavljanje ovlaštenja za letenje na jednopilotnom avionu, osim složenih aviona visokih performansi  PART FCL CR-TR 003
Prijava i izvještaj sa provjere za ATPL/MPL/ovlaštenje za tip/obuku/praktične osposobljenostii stručnosti na avionu PART FCL CR-TR 004
Prijava i izvještaj sa provjere za ATPL//ovlaštenje za tip/obuku/praktične osposobljenosti i stručnosti na helikopteru PART FCL CR-TR 005
Obrazac sadržaja obuke, ispit praktične osposobljenosti i provjera stručnosti za MPL, ATPL, ovlaštenje za tip i klasu i provjera stručnosti za IR PART FCL CR-TR 006
Obrazac sadržaja obuke, ispit praktične osposobljenosti i provjera stručnosti za ATPL/ovlaštenje za tip helikoptera i provjera stručnosti za IR PART FCL CR-TR 007
Obrazac sadržaja obuke, ispit praktične osposobljenosti i provjera stručnosti za jednopilotni avion, osim kod složenih aviona visokih performansi PART FCL CR-TR 008

 

Obrasci ATO  kod
Zahtjev za odobrenje za rad jednostavnoj organizaciji za obuku pilota                  PART FCL АТО-002

 

Obrasci za

izdavanje dozvola i ovlaštenja

kod

Zahtjev za pristupanje teorijskom dijelu ispita – ATPL/CPL/IR

PART FCL IL-001

Zahtjev za pristupanje teorijskom dijelu ispita – LAPL/PPL/SPL/BPL

PART FCL IL-002

Prijava za pristupanje provjeri praktične obučenosti za dozvolu

PART FCL IL-003

Zahtjev za izdavanje dozvole pilota

PART FCL IL-004

Obrazac izvješća i sadržaja ispita praktične osposobljenosti za stjecanje dozvole privatnog pilota aviona – PPL(A)

PART FCL IL-005

Obrazac izvješća i sadržaja ispita praktične osposobljenosti za stjecanje dozvole privatnog pilota helikoptera – PPL(H)

PART FCL IL-006

Potvrda o ispunjenju uvjeta za pristup ispitu praktične osposobljenosti za stjecanje dozvole privatnog pilota aviona – PPL(A)

PART FCL IL-007

Potvrda o ispunjenju uvjeta za pristup ispitu praktične osposobljenosti za stjecanje dozvole pilota jedrilice – SPL

PART FCL IL-008
Obrazac izvješće i sadržaja ispita praktične osposobljenosti za stjecanje dozvole pilota jedrilice – SPL PART FCL IL-009
Prijava i izvješće sa provjere praktične osposobljenosti i stručnosti za LAPL, BPL, SPL, PPL, CPL i IR PART FCL IL-010

Zahtjev za upis dodatnog ovlaštenja u dozvolu pilota - akrobatsko letenje

PART FCL IL-011

Zahtjev za upis dodatnog ovlaštenja u dozvolu pilota - vuča jedrilica i transparenata

PART FCL IL-012

Zahtjev za upis dodatnog ovlaštenja u dozvolu pilota - noćno letenje

PART FCL IL-013

 

 Obrasci - Ispitivači kod
Zahtjev za imenovanje ispitivača  PART FCL EXAM-001
Obrazac zahtjeva za uputstvo ispitivaču koji nije iz Bosne i Hercegovine               PART FCL EXAM-005
Uputstvo za ispitivače koji nemaju odobrenje BHDCA  

 

Obrasci - Jezička osposobljenost kod
Zahtjev za upis određenog nivoa jezičke osposobljenosti u dozvolu pilota               BHDCA FCL-LP 002

 

 

Operativne naredbe 
Operativna naredba kojom se tumači članak 14. stavak (3) točke d) i e) u vezi sa 
člankom 83. stavak (1) Zakona o zrakoplovstvu BiH
(Službeni glasnik BiH broj 39/09)
Operativna naredba koja se odnosi na obvezu dostavljanja informacija o 
provjerama koje se trebaju sprovoditi od strane autoriziranih ispitivača i
instruktora letenja
Operativna naredba koja se odnosi na obvezu upisa provjere jezičke sposobnosti 
za jezik koji se koristi u radiotelefonskoj komunikaciji u pilotsku dozvolu
Operativna naredba koja se odnosi na obvezu dostavljanja informacija o početku i 
rasporedu teorijskog i/ili praktičnog dijela obuke koju sprovodi odgovarajuća
odobrena organizacija za obuku letačkog osoblja (RF/FTO/TRTO)
Operativna naredba o uvođenju pravila o međusobnom prihvatanju dozvola osoblja za obavljanje funkcija u civilnom zrakoplovstvu

 

Evidencije, liste i druge informacije
Raspored termina predviđenih za teorijsko ispitivanje tijekom 2020. godine
Lista organizacija za obuku letačkog osoblja - ATO
Lista ovlaštenih ispitivača u letu
Lista prihvaćenih stranih ispitivača u letu

 

 

Primjeri testova za pripremu polaganja teorijskog ispita*
Primjer testa za polaganje teorijskog ispita za dozvolu privatnog pilota aviona
(PPL) sa točnim odgovorima
Primjer testa za polaganje teorijskog ispita za dozvolu pilota jedrilice (SPL) sa
točnim odgovorima

*Napomena: Prilikom pristupa testiranju, raspored pitanja i odgovora na postavljena pitanja data u navedenim primjerima biti će promijenjeni