ИнформацјеCOVID-19 пандемија

COVID-19

Ради олакшавања размјене информација, на овом мјесту BHDCA ће објављивати мјере, смјернице, препоруке и савјетодавни материјал у вези са сузбијањем ширења вируса Корона и ублажавањем његових посљедица.
Смјернице за управљање Safety ризицима повезаним са Covid-19
Смјернице за ублажавање Covid-19 кризе у ваздухопловству
Препоруке BHDCA за вакцинацију ваздухопловног овлашћеног особља
Смјернице за путовање ваздухопловом током пандемије COVID-19
Joint EASA-ECDC Aviation Health Safety Protocol_issue 4
Manual on COVID-19 Cross-border Risk Management
Aviation Health Safety Protocol - Operational Guidelines for the management of Air Passengers and aviation personnel in relation to the COVID-19 pandemic
EASA SIB No. 2021-06 Vaccination of aircrew - Operational Recommendations
Guidance for Vaccine and Pharmaceutical Logistics and Distribution
Introducing recommendations and guidance of CART in light of latest developments of the COVID-19 crisis (March 2021)
Introducing recommendations and guidance of CART in light of latest developments of the COVID-19 crisis (November 2020)
Guidance for Air Travel through the COVID-19 Public Health Crisis (IV edition)
Guidance for Air Travel through the COVID-19 Public Health Crisis
Одлукa о поступању институција БиХ и правима и обавезама запослених у институцијама БиХ током трајања епидемије COVID-19
Promoting, maintaining and supporting mental well-being in aviation during the COVID-19 pandemic
Cabin Crew Recurrent Training - Guidelines in relation to the COVID-19 pandemic
Machine Readable Travel Documents Visible Digital Seal for non-constrained environments
© 2021 BHDCA - Босна и Херцеговина ДИРЕКЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВАЗДУХОПЛОВСТВО. All rights reserved. V козарске бригаде 18, 78000 Бања Лука
Телефон: +387 51 921 222; Fax: +387 51 921 520; e-mail: bhdca@bhdca.gov.ba