• +387 51 921-222
  • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Pon - Pet 08:00-16:00

Prava putnika

Štovani putnici,
Ovom prilikom želimo da Vas upoznamo sa Vašim putničkim pravima sukladno Zakonu o obveznim odnosima u civilnom zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, 51/15) (u dalјem tekstu: Zakon). Zakonom su preuzete odredbe Konvencije za ujednačavanje određenih pravila za međunarodni prijevoz putem zraka (tzv. Montrealska konvencija iz 1999. godine), Uredbe (EZ) 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih pravila u vezi s naknadom i pomoći putnicima u slučaju uskraćivanja ukrcaja i otkazivanja ili dugih kašnjenja letova i Uredbe (EZ) 1107/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o pravima osoba sa invaliditetom i osoba smanjene pokretlјivosti.
 
Vi, kao putnik koji
 
a) putuje zrakoplovom koji polijeće sа zračne luke na teritoriji Bosne i Hercegovine,
b) putuje zrakoplovom koji polijeće sа zračne luke u nekoj trećoj zemlјi ka zračnoj luci na teritoriji Bosne i Hercegovine, osim ako ste dobili pogodnosti ili nadoknadu i ako Vam je pružena pomoć u toj trećoj zemlјi, pod uvjetom da je zračni operator za dati let zračni operator države potpisnice Multilateralnog sporazuma o uspostavlјanju zajedničke europske zrakoplovne oblasti – ECAA (sve države članice EU i susjedne države Albanija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Srbija i Privremena adrministrativna misija Ujedinjenih naroda na Kosovu),
 
imate pravo na odštetu, u slučaju
 
1. Oštećenog prtlјaga (članak 21)
2. Dužeg kašnjenja (članak 23. i 31)
3. Otkazanog leta (članak 30)
4. Uskraćenog ukrcaja (članak 29)
5. Premještaja u niži razred (članak 35)
6. Povrede prava putnika – lica sa invaliditetom ili lica smanjene pokretlјivosti (članak 63)
 
Postupak koji provodi BHDCA po prijemu žalbe putnika
 
U slučaju povrede prava putnika za koje putniku pripada pravo na odštetu, putnik se, sukladno članku 40. Zakona, svojom žalbom može obratiti Direkciji za civilno zrakoplovstvo BiH (BHDCA) kao nadležnom organu za postupanje po pitanju žalbi putnika koji se prevoze zrakom, a čija su prava ugrožena, temeljem ovog zakona.
 
Svaki putnik koji putuje sа zračne luke u Bosni i Hercegovini na zračne luke ECAA područja i obratno, te svaki putnik koji putuje sa zračne luke u Bosni i Hercegovini na zračne luke u trećim zemlјama i obratno, može uložiti žalbu Direkciji za civilno zrakoplovstvo BiH zbog kršenja njegovih prava po ovom zakonu.
 
Nakon prijema žalbe putnika, BHDCA poduzima slјedeće korake:
 
- Analizira predmetnu žalbu, te ukoliko je ista osnovana,
- traži od operatora ili njegovog odgovornog lica da postupi sukladno žalbi putnika, te
- Ukoliko operator ili njegovo odgovorno lice, u BHDCA dostavi odgovor na žalbu kojim se žalba pobija,
- Preispituje odgovor na žalbu, te
- Ukoliko je potrebno putem svojih inspektora utvrđuje činjenično stanje i/ili
- provodi inspekcijski nadzor, odnosno, ukoliko to nije moguće (iz različitih razloga), upućuje putnika da podnese tužbu protiv operatora ili njegovog odgovornog lica.
 
Putnici - lica s invaliditetom i lica sa smanjenom pokretlјivošću
 
Pored prava na odštetu, putnici - lica sa invaliditetom ili lica sa smanjenom pokretlјivošću imaju:
 
1. pravo na pomoć na zračnim lukama (članak 58) i
2. pravo na pomoć zračnih operatora (članak 61).
 
 
Postupak koji provodi BHDCA po prijemu žalbe putnika - lica s invaliditetom i lica sa smanjenom pokretlјivošću
 
Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH je nadležno tijelo koje se bavi pitanjima nadzora nad provođenjem odredbi ovog zakona o pravima putnika - lica s invaliditetom i lica sa smanjenom pokretlјivošću.
 
BHDCA prema potrebi poduzima neophodne mjere da se osigura poštivanje prava putnika - lica s invaliditetom i lica sa smanjenom pokretlјivošću, uklјučujući poštivanje standarda koji su utvrđeni Zakonom.
 
Putnik s invaliditetom ili osoba smanjene pokretlјivosti, koji smatra da je zračni operator ili njegov predstavnik ili upravni organ zračne luke postupio protivno dijelu ovog zakona, koji se odnosi na putnike sa invaliditetom ili sa smanjenom pokretlјivošću, obratit će im se prigovorom sa zahtjevom za ostvarivanje prava putnika sa smanjenom pokretlјivošću ili s posebnim potrebama, propisanih ovim zakonom.
 
Ako zračni operator ili njegov predstavnik ili upravni organ zračne luke ne postupe po prigovoru i zahtjevu putnika, putnik može uložiti žalbu Direkciji o navodnoj povredi.
 
Ako je za postupanje po žalbi nadležan organ druge države, BHDCA je dužna žalbu proslijediti organu te države na postupanje.
 
Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH dužna je poduzeti mjere da putnici s invaliditetom i putnici sa smanjenom pokretlјivošću budu obaviješteni o svojim pravima po ovom zakonu, kao i o mogućnosti ulaganja žalbe Direkciji.
 
Obrazac za podnošenje žalbe možete preuzeti OVDJE.