• +387 51 921-222
  • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Pon - Pet 08:00-16:00

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

Temeljem članka 52. stavak (7) Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 39/14 i 59/22), Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine – kao ugovorni organ obavještava da u smislu st. (2) do (6) ovog članka Zakona o javnim nabavama BiH ne postoje subjekti s kojima je predstavnik ugovornog organa, ili s njim povezane osobe, u sukobu interesa, a što je utvrđeno na osnovu izjava koje su prikupljene i date sukladno odredbama stava (6) navedenog člana Zakona o javnim nabavkama BiH.

Javne nabavke

2023. godina
Odluka o poništenju postupka javne nabavke podrške za CISCO serverske uređaje - LOT 3
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku softvera za Backup virtuelnih mašina i SSL certifikata - LOT 2
Odluka o poništenju postupka javne nabavke licence Adobe Creative Cloud All Apss i softvera za praćenje video konferencija - LOT 1
Odluka o poništenju postupka javne nabavke kаncelarijskog i računarskog materijala za LOT 2 – nabavka računarskog materijala
Odluka o poništenju postupka javne nabavke isporuke električne energije
Odluka o poništenju postupka javne nabavke isporuke toplotne energije
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga održavanja softvera LOT 1 i LOT 2
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge organizovanja putovanja u inozemstvo
Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača za nabavku materijala i usluga održavanja vozila
Odluka o poništenju postupka javne nabavke isporuke električne energije
Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača za usluge rezervacije hotelskog smještaja u inozemstvu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke zakupa licenci - Lot 1
Odluka o poništenju postupka nabavke zakupa licenci - Lot 2
Odluka o poništenju postupka nabavke zakupa licenci - Lot 3
Odluka o poništenju postupka nabavke zakupa licenci - Lot 4
Odluka o poništenju postupka nabavke zakupa licenci - Lot 5
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - gorivo za službena vozila
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - održavanje računarske i komunikacijske opreme
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - smještaj u Mostaru
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - hotelski smještaj u BiH LOT 1 i LOT 3
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga hotelskog smještaja u zemlji za LOT 2 - smještaj u Mostaru
2022. godina
2020. godina