Zračne luke

Nadležnosti Odsjeka za zračne luke

 1. praćenje međunarodnih standarda i preporučene prakse iz oblasti zračnih luka i vrši njihovu primjenu u domaće zakonodavstvo.
 2. izrada prijedloga podzakonskih akata iz oblasti zračnih luka.
 3. izrada prijedloga podzakonskih akata iz oblasti sistema za sigurnosti letenja na zračnim lukama (SMS).
 4. provođenje postupka izdavanja Potvrde o ispunjenosti uvjeta zračnih luka za obavljanje međunarodnog i domaćeg prometa.
 5. primjena međunarodnih standarda i preporučenih praksi u provjeri i odobravanju postupaka za sletanje i poletanje zrakoplova sa zračnih luka u Bosni i Hercegovini, kao i pravila letenja na zračnim putevima i u zonama slobodnog letenja;
 6. utvrđivanje uslova za planiranje i odobravanje letova i obrada zahtjeva za odobravanje letova kompanijama koje obavljaju promet u i iz Bosne i Hercegovine;
NAPUTAK STRANKAMA PRILIKOM PODNOŠENJA ZAHTJEVA

NAPUTAK
ZA PODNOŠENјE ZAHTJEVA DIREKCIJI ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO BIH

 

Zahtjev za izdavanje rješenja, dozvola, potvrda i drugih akata iz nadležnosti BHDCA možete podnijeti:

 • osobno u prostorijama Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH;
 • putem pošte na adresu: Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH, V kozarske brigade 18, 78 000 Banja Luka, BiH;
 • putem elektroničke pošte na adresu: infopult@bhdca.gov.ba;
 • faksom na broj: + 387 (0)51/921-520.

Radno vrijeme BHDCA je od 08:00 do 16:00 od ponedjelјka do petka.

Zahtjev mora da sadrži:

 • čitko ime i prezime/naziv stranke,
 • broj telefona,
 • adresu,
 • zvaničnu e-mail adresu putem koje će se odvijati elektronička komunikacija (ukoliko se stranka opredijeli za tu vrstu komunikacije).

Ukoliko obrazac zahtjeva ne popunjavate elektronički, molimo vas da obrazac zahtjeva popunite čitko kemijskom olovkom. Ako uz zahtjev prilažete obimnu dokumentaciju, možete je dostaviti i u elektroničkom formatu (na CD-u i sl.).

Obvezno popunite sva tražena polјa i rubrike.

Zahtjev stranke obvezno mora biti razumlјiv i sadržavati sve što je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti.

U slučaju da stranka ima zastupnika ili punomoćnika, obvezno navesti ko je zastupnik ili punomoćnik, ime i prezime i adresu podnositelja, odnosno zastupnika ili punomoćnika.

ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE

Uz svaki zahtjev, osim propisanih dokumenata i priloga, a na temelju Zakona o administrativnim pristojbama ("Službeni glasnik BiH", br. 16/2002, 19/2002, 43/2004, 8/2006, 76/2006, 13/2007 - dr. odluka, 76/2007, 3/2008 - dr. odluka, 42/2008 - dr. odluka, 3/2010 - dr. odluka, 98/2012, 15/2014 - dr. odluka, 78/2014 - dr. odluka, 32/2017 - dr. odluka, 62/2017 - dr. odluka, 53/2017 - dr. odluka, 73/2017 - dr. odluka, 68/2019 - dr. odluka i 18/2020 - dr. odluka), podnositelj zahtjeva treba da uplati:

 • za podnesak (zahtjev, molba, prijedlog, prijava i drugo) plaća se pristojba u iznosu 5 KM,
 • za rješenje plaća se pristojba od 15 KM,
 • za uvjerenje plaća se pristojba od 15 KM,
 • za žalbu protiv rješenja plaća se pristojba od 10 KM
 • za svaku dopunu predmeta (zahtjeva) plaća se pristojba od 5 KM.

Dokaze o uplati administrativne pristojbe (preslike uplatnica) obvezno priložiti uz zahtjev.

Instrukciju za uplatu administrativne pristojbe možete pronaći OVDJE.

NAKNADE ZA USLUGE IZ NADLEŽNOSTI BHDCA

Uz zahtjev, ukoliko je to propisano Odlukom o visini naknade za usluge iz nadležnosti BHDCA (''Službeni glasnik BiH'', broj: 56/15 i 82/15), stranka je u obvezi da priloži dokaz o uplati naknade (kopiju uplatnice).

Izvod iz Odluke o visini naknada za usluge iz nadležnosti BHDCA koje se odnose na oblast zračnih luka možete pronaći OVDJE.

Instrukciju za uplatu naknada možete pronaći OVDJE.

 

Ukoliko podnositelj zahtjeva ne dostavi traženu dokumentaciju – dokaz o uplati administrativnih pristojbi, dokaz o uplati odgovarajuće naknade, kao i ostalu propisanu dokumentaciju, o takvom zahtjevu bit će odlučeno sukladno članku 128. stavak (3) Zakona o upravnom postupku ("Službeni glasnik BiH", br. 29/2002, 12/2004, 88/2007, 93/2009, 41/2013 i 53/2016).

Tek kada zahtjev bude kompletiran (formalno ispravan i uz isti budu dostavlјeni svi dokazi), počinju teći rokovi za izdavanje rješenja, dozvola, potvrda, certifikata iz nadležnosti BHDCA.

Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona +387 (0)51/921-222 ili na e-mail: infopult@bhdca.gov.ba.

Važeća regulativa iz domena zračnih luka

Zračne luke u BiH

Naziv zračne luke
Potvrda
Internet stranica
Sarajevo
Е-7-А-001
www.sarajevo-airport.ba
Banja Luka
Е-7-А-004
www.bnx.aero
Mostar
Е-7-А-002
www.mostar-airport.ba
Tuzla
Е-7-А-003
www.tuzla-airport.ba

(*) Sve četiri zračne luke u BiH imaju dozvolu za obavljanje međunarodnog zračnog prometa

 
Naziv letilišta
Potvrda
"Stipe Krišto" - Livno
Е-7-L-001
"Golubić" - Bihać
Е-7-L-002
"Urije" - Prijedor
Е-7-L-003
"Јеgin lug" - Tuzla
Е-7-L-004
"Kenan Jusufbašić" - Visoko
Е-7-L-005
"Zalužani" - Banja Luka
Е-7-L-006
"Popovi-Bijeljina" - Bijeljina
Е-7-L-008
"Ciljuge" - Živinice
E-7-L-012
"Kreševo" - Kreševo
E-7-L-013
"Nišići" - Ilijaš
E-7-L-014
"Glasinac" - Sokolac
E-7-L-015
"Ranč Lazy Horse" - Hadžići
E-7-L-017
"Gorice" - Brčko
Е-7-L-018
Naziv terena
Potvrda
"Bjelašnica" - Bjelašnica
E-7-T-001 
"Školsko brdo Stričići" - Banjaluka
E-7-T-003 
"Kula" - Ljubuški
E-7-T-004
Naziv centra za obuku
Broj odobrenja
Centar za obuku stručnog osoblja Međunarodnog aerodroma Sarajevo
E-7-TC-001
Centar za obuku stručnog osoblja Međunarodnog aerodroma Banja Luka
E-7-TC-002
Centar za obuku stručnog osoblja Međunarodnog aerodroma Tuzla
E-7-TC-003
Centar za stručno osoblje Aerodromi Srbije d.o.o. Niš
Br. Rješenja: 3-3-29-2-UP1-322-4/20
© 2021 BHDCA - Bosna i Hercegovina DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO. All rights reserved. V kozarske brigade 18, 78000 Banja Luka
Telefon: +387 51 921 222; Fax: +387 51 921 520; e-mail: bhdca@bhdca.gov.ba