• +387 51 921-222
 • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Pon - Pet 08:00-16:00

Zračne luke

Nadležnosti Odsjeka za zračne luke

 1. praćenje međunarodnih standarda i preporučene prakse iz oblasti zračnih luka i vrši njihovu primjenu u domaće zakonodavstvo.
 2. izrada prijedloga podzakonskih akata iz oblasti zračnih luka.
 3. izrada prijedloga podzakonskih akata iz oblasti sistema za sigurnosti letenja na zračnim lukama (SMS).
 4. provođenje postupka izdavanja Potvrde o ispunjenosti uvjeta zračnih luka za obavljanje međunarodnog i domaćeg prometa.
 5. primjena međunarodnih standarda i preporučenih praksi u provjeri i odobravanju postupaka za sletanje i poletanje zrakoplova sa zračnih luka u Bosni i Hercegovini, kao i pravila letenja na zračnim putevima i u zonama slobodnog letenja;
 6. utvrđivanje uslova za planiranje i odobravanje letova i obrada zahtjeva za odobravanje letova kompanijama koje obavljaju promet u i iz Bosne i Hercegovine;
NAPUTAK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

NAPUTAK
ZA PODNOŠENјE ZAHTJEVA DIREKCIJI ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO BIH


Zahtjev za izdavanje rješenja, dozvola, potvrda i drugih akata iz nadležnosti BHDCA možete podnijeti:

 • osobno u prostorijama Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH;
 • putem pošte na adresu: Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH, V kozarske brigade 18, 78 000 Banja Luka, BiH;
 • putem elektroničke pošte na adresu: bhdca@bhdca.gov.ba;
 • faksom na broj: + 387 (0)51/921-520.

Standardizirane obrasce zahtjeva možete preuzeti na web stranici BHDCA.

Obvezno popunite sva tražena polјa i rubrike. Zahtjev mora biti razumlјiv i sadržavati sve što je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti.

Zahtjev mora da sadrži:

 • čitko ime i prezime/naziv stranke,
 • broj telefona,
 • adresu,
 • zvaničnu e-mail adresu putem koje će se odvijati elektronička komunikacija (ukoliko se stranka opredijeli za tu vrstu komunikacije).

Ukoliko obrazac zahtjeva ne popunjavate elektronički, molimo vas da obrazac zahtjeva popunite čitko kemijskom olovkom. Uz zahtjev, obavezno priložiti svu traženu dokumentaciju - dokaze neophodnu za rješavanje po zahtjevu. Ako uz zahtjev prilažete obimnu dokumentaciju, možete je dostaviti i u elektroničkom formatu (na CD-u i sl.).

U slučaju da stranka ima zastupnika ili punomoćnika, obvezno navesti ko je zastupnik ili punomoćnik, ime i prezime i adresu podnositelja, odnosno zastupnika ili punomoćnika.

Kada zahtjev dostavlјa poštom, podnositelj zahtjeva ne treba na koverti navoditi ime službenika zaposlenog u BHDCA.

ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE

Uz svaki zahtjev, osim propisanih dokumenata i priloga, a na temelju Zakona o administrativnim pristojbama ("Službeni glasnik BiH", br. 16/2002, 19/2002, 43/2004, 8/2006, 76/2006, 13/2007 - dr. odluka, 76/2007, 3/2008 - dr. odluka, 42/2008 - dr. odluka, 3/2010 - dr. odluka, 98/2012, 15/2014 - dr. odluka, 78/2014 - dr. odluka, 32/2017 - dr. odluka, 62/2017 - dr. odluka, 53/2017 - dr. odluka, 73/2017 - dr. odluka, 68/2019 - dr. odluka i 18/2020 - dr. odluka), podnositelj zahtjeva treba da uplati:

 • za podnesak (zahtjev, dopuna zahtjeva, molba, prijedlog, prijava i drugo) plaća se pristojba u iznosu 5 KM,
 • za rješenje plaća se pristojba od 15 KM,
 • za uvjerenje plaća se pristojba od 15 KM,
 • za žalbu protiv rješenja plaća se pristojba od 10 KM.

Dokaze o uplati administrativne pristojbe (preslike uplatnica) obvezno priložiti uz zahtjev.

Instrukciju za uplatu administrativne pristojbe možete pronaći OVDJE.

NAKNADE ZA USLUGE IZ NADLEŽNOSTI BHDCA

Uz zahtjev, ukoliko je to propisano Odlukom o visini naknade za usluge iz nadležnosti BHDCA (''Službeni glasnik BiH'', broj: 56/15 i 82/15), stranka je u obvezi da priloži dokaz o uplati naknade (kopiju uplatnice).

Izvod iz Odluke o visini naknada za usluge iz nadležnosti BHDCA koje se odnose na oblast zračnih luka možete pronaći OVDJE.

Instrukciju za uplatu naknada možete pronaći OVDJE.

DOPUNA ZAHTJEVA

Nakon što BHDCA zaprimi zahtjev i utvrdi da isti nije potpun, pismeno će o tome obavijestiti podnositelja zahtjeva uz navođenje broja podneska pod kojim je zahtjev zaprimlјen.

Uz dopunu dokumentacije, podnositelj zahtjeva dužan je dostaviti i svojeručno potpisan propratni akt iz kojeg se jasno vidi da se radi o dopuni podneska u kojem je podnositelj dužan da se pozove na broj podneska za koji dostavlјa dopunjenu dokumentaciju i navođenjem dokumentacije koju dostavlјa, kao i dokaz o uplati administrativne pristojbe (uplatnicu) na dopunu zahtjeva.

Dopunu dokumentacije podnositelj zahtjeva može dostaviti na isti način kao i osnovni zahtjev.

 

Podnositelj zahtjeva dužan je dostaviti svu potrebnu dokumentaciju, dokaz o uplati administrativne pristojbe i naknade, u protivnom, BHDCA će postupiti sukladno relevatnim odredbama Zakona o upravnom postupku ("Službeni glasnik BiH", br. 29/2002, 12/2004, 88/2007, 93/2009, 41/2013 i 53/2016) i Zakona o administrativnim pristojbama.

Tek kada zahtjev bude kompletiran (formalno ispravan i uz isti budu dostavlјeni svi dokazi), počinju teći rokovi za izdavanje rješenja, dozvola, potvrda, certifikata iz nadležnosti BHDCA.

Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona +387 (0)51/921-222 ili na e-mail: infopult@bhdca.gov.ba.

Važeća regulativa iz domena zračnih luka

Zračne luke u BiH

Naziv zračne luke
Potvrda
Internet stranica
Sarajevo
Е-7-А-001
www.sarajevo-airport.ba
Banja Luka
Е-7-А-004
www.bnx.aero
Mostar
Е-7-А-002
www.mostar-airport.ba
Tuzla
Е-7-А-003
www.tuzla-airport.ba

(*) Sve četiri zračne luke u BiH imaju dozvolu za obavljanje međunarodnog zračnog prometa

 
Naziv letilišta
Potvrda
"Stipe Krišto" - Livno
Е-7-L-001
"Golubić" - Bihać
Е-7-L-002
"Urije" - Prijedor
Е-7-L-003
"Јеgin lug" - Tuzla
Е-7-L-004
"Kenan Jusufbašić" - Visoko
Е-7-L-005
"Zalužani" - Banja Luka
Е-7-L-006
"Popovi-Bijeljina" - Bijeljina
Е-7-L-008
"Ciljuge" - Živinice
E-7-L-012
"Nišići" - Ilijaš
E-7-L-014
"Glasinac" - Sokolac
E-7-L-015
"Ranč Lazy Horse" - Hadžići
E-7-L-017
"Gorice" - Brčko
Е-7-L-018
Naziv centra za obuku
Broj odobrenja
Centar za obuku stručnog osoblja Međunarodnog aerodroma Sarajevo
E-7-TC-001
Centar za obuku stručnog osoblja Međunarodnog aerodroma Banja Luka
E-7-TC-002
Centar za obuku stručnog osoblja Međunarodnog aerodroma Tuzla
E-7-TC-003
Aerodromi Srbije d.o.o. Niš - Centar za obuku
Rješenje br. 3-3-29-2-UP1-576-2/22