Primjedbe i pohvale

BHDCA, u cilju unapređenja odnosa sa korisnicima usluga, vodi računa o zadovoljstvu korisnika usluga, podnošenju i postupanju po njihovim pritužbama i podnescima, kojim oni izražavaju svoj stav i mišljenje o radu BHDCA kao zrakoplovne vlasti.
Primjedbe, pritužbe i pohvale na rad BHDCA možete uputiti pomoću kontakt forme.

Sva polja su obavezna.

Kontakt forma

© 2021 BHDCA - Bosna i Hercegovina DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO. All rights reserved. V kozarske brigade 18, 78000 Banja Luka
Telefon: +387 51 921 222; Fax: +387 51 921 520; e-mail: bhdca@bhdca.gov.ba