• +387 51 921-222
  • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Pon - Pet 08:00-16:00

Podaci o prometu zračnih luka u BiH u 2019. godini

U 2019. godini na četiri međunarodne zračne luke u BiH ukupno je ostvareno 20.900 aerodromskih operacija, od toga na zračnoj luci Sarajevo 13.671 ili 65,41%, na zračnoj luci Tuzla 3.928 ili 18,79%, na zračnoj luci Banja Luka 2.563 ili 12,26% i na zračnoj luci Mostar 738 ili 3,53%.

Uporedni statistički pregled ostvarenih zračnih operacija tokom 2018. i 2019. godine pokazuje porast u 2019. godini za 1.036 ili 5,21% u ukupnom zbiru. Porast je zabilježen na zračnim lukama Sarajevo za 239 operacija ili 1,78% i Banja Luka za 885 ili 52,74%, dok je na zračnim lukama Mostar i Tuzla broj operacija smanjen i to Mostar za 10 ili 1,33%, a Tuzla za78 ili 1,95% u odnosu na 2018. godinu.

Ukupan broj prevezenih putnika je 1.919.592, od čega dolazećih 949.873, a odlazećih 969.719. Na zračnu luku Sarajevo sletjelo je 567.342 putnika, a odletjelo 576.338, što ukupno iznosi 1.143.680 putnika ili 59,58% od ukupno prevezenih putnika na zračnim lukama u BiH. U Tuzlu je sletjelo 292.174, a odletjelo 300.876, što je ukupno 593.050 putnika ili 30,90%, a u Banju Luku je sletjelo 73.856, a odletjelo 76.140, što je ukupno 149.996 putnika ili 7,81%, dok je u Mostar sletjelo 16.501, a odletjelo 16.365 putnika, što je ukupno 32.866 putnika ili 1,71%.

Uporedni pregled prevezenih putnika tokom 2018. i 2019. godine pokazuje porast za 223.494 ili 13,18% u ukupnom zbiru tokom 2019. godine. Pad je zabilježen na zračnoj luci Mostar, dok je na zračnim lukama Sarajevo, Tuzla i Banja Luka zabilježeno povećanje broja prevezenih putnika.

Ukupan prevezeni teret zračnim putem je 2.234,59 t, od čega ukrcanog 597,79 t, a iskrcanog 1.636,8 t. Na zračnoj luci Sarajevo ukrcano je ukupno 488 t tereta, a iskrcano 1.631 t, što je ukupno 2.119 t. Na zračnoj luci Tuzla ukrcano je 109,79 t, a iskrcanog tereta nije bilo, dok je na zračnoj luci Banja Luka iskrcano 5,8 t, a ukrcanog tereta tokom 2019. godine nije bilo. Na zračnoj luci Mostar nije zabilježen promet tereta u 2019. godini.

Zračnim putem ukupno je prevezeno 404 t pošte, od čega ukrcane 69 t, a iskrcane 335 t. Sav zabilježeni promet pošte u 2019. godini odnosi se na zračnu luku Sarajevo, dok na ostale tri zračne luke nije bilo prometa pošte.