• +387 51 921-222
  • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Pon - Pet 08:00-16:00

Održan prvi sastanak Radne skupine za izradu Prednacrta programa olakšica u civilnom zračnom prometu BiH

U prostorijama Direkcije za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine (BHDCA) u Banjaluci održan je prvi sastanak Radne skupine za izradu Prednacrta programa olakšica u civilnom zračnom prometu Bosne i Hercegovine, čija obveza proizilazi iz članka 106. Zakona o zrakoplovstvu BiH, te Aneksa 9 Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu.

Na ovom sastanku, na kojem je za predsjedavajućeg Radne skupine izabran predstavnik BHDCA, istaknuto je da članstvo Bosne i Hercegovine u međunarodnim zrakoplovnim organizacijama i institucijama obvezuje sve institucije u BiH, koje su većim ili manjim dijelom uključene u zračni promet, da transponuju, poštuju i primjenjuju svjetske i europske standarde i propise koji su u vezi sa civilnim zračnim prometom.

BHDCA je za sve članove Radne skupine pripremila Prednacrt programa olakšica, kao i releventne međunarodne doklumente - ECAC dokument 30, ICAO Aneks 9, kao i amandman 28 na ICAO Aneks 9, te predložila da članovi Radne skupine prouče pripremljene materijale i do narednog sastanka pripreme i urede segmente Programa koji se odnose na nadležnost njihovih institucija. 

Naime, ovaj dokument obuhvata različite domene u oblasti civilnog zrakoplovstva, kao što su pregled putnih dokumenata, ulazak i izlazak stranaca iz BiH, primjene carinskih procedura, prijevoz opasnih materija, sprečavanje širenja zaraznih bolesti itd, zbog čega ova materija zahtijeva aktivno učešće u pripremi ovako složenog dokumenta svih članova Radne skupine i institucija iz kojih dolaze.

Osim predstavnika BHDCA, Radnu skupinu za izradu Prednacrta programa olakšica u civilnom zračnom prometu Bosne i Hercegovine čine predstavnici ministarstava i institucija na razini BiH, entitetskih ministarstava zdravlja, kao i aerodromskih i zračnih operatora iz BiH.