Pravilnik o odobravanju letova – stupanje na snagu

BHDCA obavještava zainteresiranu javnost, institucije, organizacije, operatore, udruge i pojedince da je na snagu stupio Pravilnik o odobravanju letova, objavlјen u "Službenom glasniku BiH", broj: 51/22 od 2. 8. 2022. godine.

Ovaj pravilnik primjenjuje se na domaće i strane civilne zrakoplove koji polijeću i slijeću na međunarodne zračne luke u BiH i na zrakoplove koji prelijeću BiH.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o odobravanju letova ("Službeni glasnik BiH", broj 95/15) i Pravilnik o odobravanju letova ("Službeni glasnik BiH", broj 53/18).

Pravilnik možete pogledati i preuzeti OVDJE.


© 2021 BHDCA - Bosna i Hercegovina DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO. All rights reserved. V kozarske brigade 18, 78000 Banja Luka
Telefon: +387 51 921 222; Fax: +387 51 921 520; e-mail: bhdca@bhdca.gov.ba