• +387 51 921-222
  • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Pon - Pet 08:00-16:00

Priopćenje za javnost: Obaveza plaćanja naknada je zakonski propisana

Povodom natpisa u medijima da avio-kompanija RyanAir obustavlja operacije sa Aerodroma Tuzla zbog naknade od tri konvertibilne marke po putniku u odlasku sa aerodroma u BiH, a radi pravodobnog, točnog i objektivnog  informiranja javnosti, navodimo sljedeće:  

Na temelju članka 13. stav (1) toč. c) i d) i članka 13. stavak (3) Zakona o zrakoplovstvu BiH, Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine je 2017. godine, a na temelju suglasnosti Vijeća ministara BiH, donijela Odluku o visini naknade koju plaćaju operatori zrakoplova po prevezenom putniku u odlasku i visini naknade koju plaćaju operatori zrakoplova po toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 4/17) kojom se obvezuju operatori zrakoplova koji obavljaju operacije sa aerodroma u BiH da plaćaju naknadu po prevezenom putniku i robi u odlasku sa aerodroma. O stupanju na snagu navedene odluke, putem međunarodnih zrakoplovnih publikacija (AIP), upoznati su svi zrakoplovni subjekti koji prometuju u i iz BiH. 

Navedenom odlukom propisano je da aerodromski operatori u BiH Direkciji za civilno zrakoplovstvo BiH dostavljaju mjesečna izvješća o prevezenim putnicima, odnosno teretu, po svakom pojedinačnom operatoru zrakoplova u redovitom zračnom prijevozu, te da na temelju tih izvješća, Direkcija vrši faturiranje prema avio-kompanijama. Također, za operatore zrakoplova za povremeni zračni prijevoz (čarter), aerodromski operatori naplaćuju predmetnu naknadu za Direkciju za civilno zrakoplovstvo BiH odmah nakon slijetanja ili neposredno prije polijetanja zrakoplova.

Ističemo da je, u periodu od stupanja na snagu pomenute odluke, samo Aerodrom Sarajevo uredno i pravodobno dostavljao izvješća na temelju kojih je Direkcija avio-komanijama slala fakture. Aerodromi u Tuzli, Mostaru i Banjaluci ta izvješća nisu dostavljali, zbog čega je Direkcija bila primorana pokrenuti sudske sporove protiv ovih aerodroma za nadoknadu štete koju je pretrpjela. Zbog navedenog, a nakon pravosnažnih sudskih presuda, svi građani Bosne i Hercegovine platit će nadoknadu štete iz proračuna. 

Da je Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH u pravu pokazuje i činjenica da su nakon što su pokrenuti sudski sporovi, i drugi aerodromi, uz sarajevski, počeli dostavljati izvješća o prevezenim putnicima. Napominjemo da navedenu naknadu u svom zakonodavstvu imaju sve zemlje u regiji, kao i zemlje EU i sve avio-kompanije uredno plaćaju te naknade. Također, iznos naknade koji je propisala Direkcija je među najnižim u državama regiona i EU.  

Na temelju članka 23. Pravilnika o odobravanju letova propisano je da avio-kompanije moraju izmiriti eventualne finacijske obveze prema Direkciji prije nego što podnesu zahtjev za odobravanje letova, te kompanija koja ne izmiri svoje obveze prema Direkciji neće dobiti odobrenje bez obzira sa kojeg aerodroma u BiH izvodi operacije.