• +387 51 921-222
 • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Pon - Pet 08:00-16:00

Poziv na seminar osvježavanja znanja za ispitivače u letu

Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH (BHDCA) poziva ispitivače u letu (FE) na seminar osvježavanja znanja koji će biti održan u petak, 15. rujna 2023. godine.

Cilј seminara je ispunjenje jednog od uvjeta za produženje potvrde ispitivača u letu za tri kategorije zrakoplova (avion, helikopter i jedrilica) kroz upoznavanje FE s pravima, obvezama i zadacima u okviru ssustava licenciranja letačkog osoblјa, kao i standardizacije rada FE, te stjecanje osnovnih informacija o radu i organizaciji ovlaštenih ATO/DTO organizacija za obuku letačkog osoblјa.

Predavanja će biti modularnog tipa u okviru kojih će biti obrađena slјedeća materija:

 • Ograničenje u radu FE;
 • Svrha provođenja provjere ili testa;
 • Provođenje provjere ili testa;
 • Priprema FE za provjeru ili test;
 • Pristup ispitivača provjeri ili testu;
 • Sustav procjene provjere ili testa;
 • Metod i sadržaj provođenja provjere ili testa;
 • Part-FCL pripadajući AMCs i GM koji se odnose na dužnosti FE;
 • Operativni zahtjevi i pripadajući AMCs i GM koji se odnose na dužnosti FE;
 • Nacionalni zahtjevi koji se odnose na dužnosti FE;
 • Osnove procjene sposobnosti i ograničenja koji se odnose na ispit u letu;
 • Osnove procjene sposobnosti kandidata za ispitni let;
 • Sustav upravlјanja ATO i organizacijska struktura DTOa;
 • Zaštita osobnih podataka, odgovornosti, osiguranja od nezgode i naknada;
 • Struktura i sadržaj FEMa;

Seminar će biti održan u sjedištu BHDCA, u Banjoj Luci, od 10:00 do 15:00 sati, nakon čega će učesnicima biti uručena potvrda o prisustvu seminaru. Troškove organizacije snosi BHDCA, dok ostale troškove snose sami učesnici seminara.

S cilјem adekvatnog planiranja i organizacije, molimo da prisustvo seminaru potvrdite najkasnije do 12. 9. 2023. godine u pisanom obliku na adresu BHDCA - V kozarske brigade 18, 78 000 Banja Luka, ili putem faksa na broj 051/921-250 ili na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.,  odnosno, usmeno putem telefona na broj 051/921-222.