• +387 51 921-222
  • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Pon - Pet 08:00-16:00

Podaci o prometu zračnih luka u BiH u 2021. godini

Tijekom 2021. godine na četiri međunarodne zračne luke u BiH ukupno je ostvareno 17.278 operacija. Od toga, na zračnoj luci Sarajevo 11.467 ili 66,37%, na zračnoj luci Tuzla 3.105 ili 17,97%, na zračnoj luci Banja Luka 2.504 ili 14,49% i na zračnoj luci Mostar 202 ili 1,17%.

Uporedni statistički pregled ostvarenih operacija tijekom 2020. i 2021. godine pokazuje rast u 2021. godini za 7.507 ili 76,83% u ukupnom zbiru. Povećanje broja operacija je zabilježeno na svim zračnim lukama, i to u Sarajevu za 5.571 ili 94,49%, Banjoj Luci za 1.051 ili 72,33%, Mostaru za 62 ili 44,28% i Tuzli za 823 ili 36,06% u odnosu na 2020. godinu.

Ukupan broj prevezenih putnika u 2021. godini je 1.215.009, od čega dolazećih 620.696, a odlazećih 594.313. Međunarodna zračna luka Sarajevo opslužila je ukupno 767.134 putnika ili 63,14% od ukupnog zbira. Zračna luka u Tuzli opslužila je ukupno 306.047 putnika ili 25,19%, a Banja Luka 139.886 putnika ili 11,51%. Najmanje putnika opslužila je mostarska zračna luka, ukupno 1.942 putnika ili 0,16%.

Uporedni pregled prevezenih putnika tokom 2020. i 2021. godine pokazuje rast za 691.170 ili 131,94% u ukupnom zbiru tokom 2021. godine. Rast je zabilježen na svim zračnim lukama.

Ukupan prevezeni teret zračnim putem je 2.107 t, od čega su ukrcane 464 t, a iskrcane 1.643 t. Od toga, na zračnoj luci Sarajevo ukupno 2.068 t, na zračnoj luci Tuzla 37 t, dok je na zračnoj luci Banja Luka iskrcano 2 t, a ukrcanog tereta tijekom 2021. godine nije bilo. Na zračnoj luci Mostar nije zabilježen promet tereta u 2021. godini.

Zračnim putem ukupno je prevezeno 177 t pošte, od čega je ukrcana 51 t, a iskrcano 126 t. Sav zabilježeni promet tereta u 2021. godini odnosi se na zračnu luku Sarajevo, dok na ostale tri zračne luke nije bilo prometa pošte.