• +387 51 921-222
  • Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  • Pon - Pet 08:00-16:00

Održan prvi sastanak Radne grupe za izradu Prednacrta programa olakšica u civilnom zračnom saobraćaju BiH

U prostorijama Direkcije za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine (BHDCA) u Banjaluci održan je prvi sastanak Radne grupe za izradu Prednacrta programa olakšica u civilnom zračnom saobraćaju Bosne i Hercegovine, čija obaveza proizilazi iz člana 106. Zakona o zrakoplovstvu BiH, te Aneksa 9 Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu.

Na ovom sastanku, na kojem je za predsjedavajućeg Radne grupe izabran predstavnik BHDCA, istaknuto je da članstvo Bosne i Hercegovine u međunarodnim zrakoplovnim organizacijama i institucijama obavezuje sve institucije u BiH, koje su većim ili manjim dijelom uključene u zračni saobraćaj, da transponuju, poštuju i primjenjuju svjetske i evropske standarde i propise koji su u vezi sa civilnim zračnim saobraćajem.

BHDCA je za sve članove Radne grupe pripremila Prednacrt programa olakšica, kao i releventne međunarodne doklumente - ECAC dokument 30, ICAO Aneks 9, kao i amandman 28 na ICAO Aneks 9, te predložila da članovi Radne grupe prouče pripremljene materijale i do narednog sastanka pripreme i urede segmente Programa koji se odnose na nadležnost njihovih institucija. 

Naime, ovaj dokument obuhvata različite domene u oblasti civilnog zrakoplovstva, kao što su pregled putnih dokumenata, ulazak i izlazak stranaca iz BiH, primjene carinskih procedura, prevoz opasnih materija, sprečavanje širenja zaraznih bolesti itd, zbog čega ova materija zahtijeva aktivno učešće u pripremi ovako složenog dokumenta svih članova Radne grupe i institucija iz kojih dolaze.

Osim predstavnika BHDCA, Radnu grupu za izradu Prednacrta programa olakšica u civilnom zračnom saobraćaju Bosne i Hercegovine čine predstavnici ministarstava i institucija na nivou BiH, entitetskih ministarstava zdravlja, kao i aerodromskih i zračnih operatora iz BiH.